Posumowanie projektu edukacyjnego

DSC_0029(1)

W piątek 12 czerwca grupa młodzieży biorącej udział w projekcie edukacyjnym: Jaki wpływ ma teatr na rozwój osobowości młodego człowieka? wzięła udział w wycieczce do Krakowa. Zrealizowaliśmy tym samym ostatnie zadanie, będące zarazem nagrodą za aktywność podczas zajęć, którym była wizyta  w Małopolskim Ogrodzie Sztuki. Zobaczyliśmy tam spektakl pt. Wszechświat w pigułce.  Jest to opowieść o trudnym, rozpaczliwym wychodzeniu z traumy złych doświadczeń w szkole i domu rodzinnym. Pomimo drastycznego obrazu rzeczywistości autor buduje wiarę w ludzką empatię i zdolność nawiązywania głębokich więzi.
Spektakl zakończył się spotkaniem z zaproszonymi specjalistami, którzy odpowiadali na pytania młodzieży i omawiali problem poruszany  prezentowanej sztuce.

Kolejną atrakcją była wizyta w domu Jana Matejki, gdzie miała miejsce KO-lekcja, czyli zwiedzanie połączone z zajęciami warsztatowymi.

zdjęcia