PROGRAM EDUKACYJNY „OD DZIEWCZYNKI DO KOBIETY”

 

dsc09741

W dniu 07.10. 2016r. dziewczynki z klas drugich wzięły udział w prelekcji w ramach Programu edukacyjnego o.b® „ Od dziewczynki do kobiety”.

Spotkanie prowadziła pani Henryka Szlachta – dyplomowana położna. Prelegentka programu, wykorzystując nowoczesne metody audiowizualne przedstawiane zagadnienia uczyniła  zrozumiałe i ciekawe.

Dojrzewanie to jeden z najtrudniejszych etapów rozwojowych w życiu młodej dziewczyny, ale jednocześnie to okres bardzo ciekawy. To czas, kiedy dziewczynka staje się kobietą – kształtuje się jej charakter, osobowość i światopogląd. To nie tylko rozwój fizyczny, ale także zmiany w zachowaniu i sposobie wyrażania emocji. Istotne jest by w tym okresie młodej dziewczynie przekazać rzetelną wiedzę. Dlatego też m.in. został stworzony program edukacyjny – „ Od dziewczynki do kobiety”, którego zasadniczym celem jest dostarczenie nastoletnim dziewczętom wiedzy na temat wielu aspektów okresu dojrzewania, zasad właściwej higieny osobistej oraz propagowanie nawyków prozdrowotnych. Zakres materiału został tak przygotowany, aby dziewczęta poszerzyły swoją wiedzę dotyczącą zmian fizycznych w organizmie kobiety, wpływu dojrzewania na psychikę nastolatki, budowy narządów płciowych kobiety, cyklu miesiączkowego kobiety, profilaktyki raka piersi i prawidłowego stosowania środków higienicznych. Zajęcia prowadzone w grupie nastolatek  to okazja, by bez wstydu i strachu porozmawiać o funkcjonowaniu swojego organizmu – są też doskonałym uzupełnieniem lekcji wychowania do  życia w rodzinie.

Program edukacyjny „Od dziewczynki do kobiety”, któremu patronuje firma Johnson & Johnson – zestaw pomocy dydaktycznych – został wpisany do wykazu środków dydaktycznych zalecanych do użytku szkolnego, o którym mowa w §16ust.1 pkt 7 rozporządzenia  MENiS z dnia 24 kwietnia 2002r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego i podręczników oraz zalecania środków dydaktycznych (Dz. U. Nr 69, poz. 635)

Nauczyciele WDŻ