INTERNETOWE DYLEMATY …

…czyli warsztaty z zakresu profilaktyki cyberprzemocy i cyberprzestępczości. Zajęcia odbyły się 18.01.2017r , wzięli w nich  udział uczniowie klas drugich.

IMG_6699Prowadzący zajęcia omówił zagadnienia dotyczące:
• Rysu historycznego powstania sieci i tematy ogólne związane z Internetem.
• Niebezpiecznych  programów
• Przestępstw popełnianych w sieci – nielegalny podsłuch, zniszczenie zapisu komputerowego, fałszerstwo komputerowe, niszczenie dokumentów, oszustwo komputerowe, spam, obrażanie uczuć religijnych, propagowanie faszyzmu, szerzenie nienawiści na tle rasowym i etnicznym, przestępczość związana z pornografią w sieci, znieważanie, pomówienie, groźby. Omówiono również sankcje prawne związane z w/w przestępstwami.
• Nielegalnego  ściągania muzyki i filmów (ochrona praw autorskich)
• Uzależnienia od Internetu

Zajęcia z uczniami prowadzone były w sposób ciekawy, ekspresyjny, poparte licznymi przykładami z wieloletniej praktyki policyjnej prowadzącego i prezentacją multimedialną.

Mamy nadzieję, że przekazane treści poszerzą wiedzę uczniów na temat cyberprzemocy
i cyberzestępczości, zwrócą uwagę na niebezpieczeństwa czyhające w świeci, rozwiną umiejętności dotyczące konstruktywnego radzenia sobie z przemocą w sieci i zachęcą do bezpiecznego korzystania z Internetu.