Pierwszaki znów w naszej szkole.

 Od 1 września 2017 roku  najstarsza szkoła podstawowa w Brzesku znów cieszy się obecnością najmłodszych uczniów, czyli klasą pierwszą szkoły podstawowej. Rozpoczęliśmy proces reaktywacji szkoły z bogatą tradycją i licznymi osiągnięciami dydaktycznymi, sportowymi i wychowawczymi.

W klasie pierwszej naukę rozpoczęło szesnaścioro siedmiolatków. Po zakończonych zajęciach wszystkim zapewniamy zorganizowaną opiekę w szkolnej świetlicy. Została ona wyposażona w gry edukacyjne, klocki konstrukcyjne, sprzęt do zabaw muzyczno-ruchowych.

Oprócz funkcji opiekuńczej nasza świetlica spełnia ważną rolę w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły.

Podstawową formą aktywności naszych wychowanków nadal pozostaje zabawa, w której dzieci odnajdują zaspokojenie potrzeb emocjonalnych i społecznych, poznają siebie i otoczenie. Organizowane w czasie zajęć opiekuńczo-wychowawczych zabawy niosą radość i zadowolenie ze wspólnego odkrywania i przeżywania określonych treści dotyczących życia codziennego. Umiejętności i nawyki spostrzegawcze, które stanowią bazę dla procesów myślowych i komunikowania się z otoczeniem są kształtowane poprzez praktyczną działalność artystyczną. Uczniowie chętnie malują, wycinają, poznają sztukę składania papieru, śpiewają, uczestniczą konkursach. Głównym motywem działalności artystycznej jest potrzeba ekspresji, w której dziecko podświadomie pragnie wyładować zapas nagromadzonej energii, nastroju, własnych spostrzeżeń, wyobraźni i myśli o świecie, który go otacza.

Wszystkie działania twórcze podejmowane po zajęciach szkolnych sprzyjają ćwiczeniu pamięci, pobudzaniu wyobraźni, kształceniu umiejętności twórczego myślenia i wzbogacaniu słownictwa.

Nasza świetlica jest miejscem przyjaznym dla uczniów i rodziców, z którymi nawiązujemy współpracę.

Dziękujemy uczniom za ich obecność w naszej szkole, a rodzicom za wszystkie przejawy sympatii i ciepłe opinie pod adresem naszej szkoły

zdjęcia