Świat motyla

Uczniowie klasy II a uczestniczyli w lekcji przyrody, która odbyła się w Muzeum Motyli w Bochni.

Największe, najmniejsze i nietypowe okazy motyli, ogrom informacji o ich życiu i budowie, oglądanie skrzydła pod mikroskopem oraz filmu o przeobrażaniu się poczwarki w pięknego motyla – wrażenia związane  z tymi doświadczeniem  zostaną na długo w pamięci każdego dziecka.

zdjęcia