Koleżanki i koledzy!!!

21 listopada obchodzimy
DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ.

Dlatego proponujemy aby w naszych strojach dominował kolor żółty. Tego dnia na parterze przygotowana będzie TABLICA ŻYCZLIWOŚCI,
z której można będzie zabrać życzliwe słowo
i ofiarować je koleżance lub koledze.