Akcja społeczno – edukacyjna „Żonkile”

Przystąpiliśmy do akcji społeczno – edukacyjnej „Żonkile”, organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich –  Polin. Akcja ta odbywa się po raz kolejny
i upamiętnia  76. rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim.

Powstanie w getcie warszawskim  – wybuchło na terenie warszawskiego getta  19 kwietnia 1943 roku i trwało do połowy maja 1943 roku. Było pierwszą akcją zbrojną o dużej skali podjętą przez polskie organizacje podziemne przeciwko hitlerowcom, jak również pierwszym miejskim powstaniem w okupowanej Europie. Bezpośrednią przyczyną powstania była likwidacja getta warszawskiego i stopniowe mordowanie jego mieszkańców, dokonywane w ramach podjętego przez hitlerowców planu zagłady europejskich Żydów.

Żonkile symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję. Związane są z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który w każdą rocznicę powstania w getcie warszawskim dostawał te kwiaty od anonimowej osoby. Sam również co roku 19 kwietnia składał pod Pomnikiem Bohaterów Getta bukiet żółtych kwiatów – często były to właśnie żonkile.

Projekt odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej
i wojewódzkich kuratorów oświaty