PAMIĘTAMY!

Pamiętamy o 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

01.09.1939 – Niemcy napadły na POLSKĘ

17.09.1939r – wkroczenie wojsk radzieckich na terytorium Polski