SZCZĘŚLIWY NUMEREK

Rada Samorządu Uczniowskiego  informuje, że od dnia 03.10.2019r. funkcjonuje w naszej szkole
SZCZĘŚLIWY NUMEREK.

Każdego dnia przed 1 lekcją (czyli przed godziną 8.00) losowany jest numerek, następnie wywieszony zostaje w widocznym miejscu na parterze (obok pokoju nauczycielskiego). Uczeń z wylosowanym numerkiem nie jest pytany w tym dniu, nie musi pisać kartkówek (jeśli chce- może). Natomiast szczęśliwy numerek nie zwalnia go od pisania wcześniej zapowiedzianych sprawdzianów.

 WSZYSTKIM UCZNIOM ŻYCZYMY SZCZĘŚLIWYCH NUMERKÓW!!!

Konkurs „Jesienne stoliki”

 

Samorząd Uczniowski zaprasza do udziału w   KONKURSIE „JESIENNE STOLIKI” czyli prezentacji kompozycji  utworzonych z darów jesieni (zwłaszcza tych  które są zdrowe i powinny znaleźć się w naszym codziennym jadłospisie) .

Konkurs  odbędzie się 24.10.2019r na sali gimnastycznej. Klasy zgłaszają swój udział w konkursie   do 19.10.2019r  (do pani pedagog).

REGULAMIN KONKURSU  „JESIENNE STOLIKI”
Dla mnie jesień to pora wesoła,
Roześmiana i gwarna jak szkoła!

 1.Konkurs „Jesienne stoliki” przeznaczony jest dla wszystkich klas:
7a,5a,3a,2a,1a,1b i klasy 0

2.Celem konkursu jest :

  • Kształtowanie umiejętności odkrywania w życiu codziennym wartości estetycznych dotyczących jesieni w jej różnych aspektach
  • Wykorzystanie inwencji twórczej , własnych pomysłów i kreatywności  w ekspozycji darów jesieni
  • Promowanie zdrowego sposobu odżywiania wykorzystującego dary polskiej jesieni
  • Integrowanie zespołów klasowych poprzez wspólna pracę.3.Termin konkursu – 24.10.2019r

4.Klasy zgłaszają swój udział  w wyznaczonym terminie tj. do 19.10.2019r   (do pani pedagog).

5.Każda z klas przystępujących do konkursu  zajmuje wyznaczone przez organizatorów   miejsce (stolik)

6.Wszystkie klasy biorące udział w konkursie  zostaną zobligowane do posprzątania przygotowanych ekspozycji

7.Ekspozycja „Jesiennych stolików” będzie dostępna dla wszystkich klas.

8.Organizatorem konkursu  jest Samorząd Uczniowski

9.Nagrodą  jest dofinansowanie do wycieczki klasowej

10.Organizatorzy powołają komisję konkursową

11.Ocenie podlegają:

– Pomysł na kompozycję jesiennego stolika
– Wykonanie
– Wykorzystanie jesiennych darów
– sposób promowania zdrowej żywności będącej darem jesieni