Goście w „zerówce” czyli 5a głośno czyta…

 

4 października 2019 r. w naszej szkole w oddziale „0” rozpoczęliśmy realizację projektu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” a także świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Głośnego Czytania przypadający na 29 września. Wydarzenie to zainaugurowali uczniowie klasy 5a, którzy przygotowali występ. Zerówkowicze usłyszeli fragmenty dowcipnej i pełnej humoru opowieści o przygodach dziewięcioletniej  Pipi, która musiała poradzić sobie bez rodziców – bohaterce stworzonej przez Astrid Lindgren. W role wcielili się: Hania Pączek, Ola Ostrek, Nikola Szczupak, Marlena Kłeczek, Michał Garbień oraz Kuba Grzebieniarz.   Ale to nie wszystko. Na koniec występujący sprawdzili czy najmłodsi słuchali uważnie. Tych, którzy odpowiedzieli poprawnie na pytania quizu czekały słodkie nagrody. Uczniowie oddziału zerowego zrewanżowali się podziękowaniem i piosenką o „Małym Misiu”. Spędziliśmy urocze chwile w świecie wielkiej literatury…

Dziękujemy uczniom klasy 5a oraz wychowawczyni p. Edycie Zacharze za przygotowanie występu.

zdjęcia

 

„Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury”

 – międzynarodowy projekt edukacyjny, do którego przystąpili nasi „zerówkowicze”

Projekt „Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury” to wyjątkowe ogólnopolskie wydarzenie w ramach, którego miłość do czytania jest przekazywana najmłodszym przedszkolakom. Wszyscy czytają książki dzieciom: wychowawczynie, nauczycielki przedszkola, rodzice, zaproszeni goście. Każde takie wydarzenie jest świętem w placówce, pełnym literatury i oczywiście pluszowego misia.

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa .

Przystąpiliśmy do następujących modułów:

Moduł 1 – Czytające przedszkolaki

Razem z Misiem realizujemy kierunek polityki MEN: wychowanie do wartości poprzez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. Wiodące kompetencje kluczowe: porozumiewanie się w języku ojczystym. Rozwijanie czytelnictwa: czytanie w domu i przedszkolu, prezentacja dzieciom utworów polskich pisarzy i poetów.

Moduł 2 – Misiowy wolontariat

Razem z Misiem realizujemy kierunek polityki MEN: profilaktyka uzależnień; wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich. Wiodące kompetencje kluczowe: kompetencje społeczne i obywatelskie. Rozwijanie czytelnictwa: zapoznanie z bajkami i wierszykami traktującymi o wartości dobra i wzajemnej pomocy.

W tym module Miś uczy dzieci wrażliwości społecznej oraz pomagania innym i odpowiedzialności za otaczający świat. Cały rok będą prowadzone różnorodne, aktywne działania na rzecz potrzebujących.

Moduł 3 – Dzień Pluszowego Misia

Razem z Misiem realizujemy kierunek polityki MEN: wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich. Wiodące kompetencje kluczowe: świadomość i ekspresja kulturalna. Rozwijanie czytelnictwa: zabawy czytelnicze.

Do kolejnych modułów będziemy przystępować po ich uruchomieniu.