QUIZ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE

Uczniowie klas 0, 1a i 1b mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności nabytych podczas działań prowadzonych w ramach konkursu „Odblaskowa szkoła” dotyczących bezpiecznego poruszania się na drodze.

Z przejęciem i prawdziwym zaangażowaniem dzieci przystąpiły do Międzygrupowego  Quizu Wiedzy o Bezpieczeństwie. Podzielone na grupy odpowiadały na pytania, rozwiązywały zagadki oraz układały puzzle. Ich „przewodnikami” byli starsi uczniowie z klasy 7a.

Uczniowie  wykazali się  bardzo dobrą znajomością tematu i poprawnie odpowiedzieli na przygotowane pytania . Rywalizacja była zacięta tym bardziej, że dzieci wyposażone w wiadomości nie miały problemu z odpowiedzią na stawiane pytania. Nagrodą były dyplomy  dla uczestników quizu oraz drobne upominki. Gratulujemy!

 Z kolei uczniowie klasy 3a przystąpili do testu wiedzy o ruchu drogowym. Test składał się 6 zadań, wśród których były: zagadki, porządkowanie zdań, krzyżówka  i kolorowanka. Uczniowie  zaprezentowali  wysoki poziom wiedzy  na temat  bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Również gratulujemy i  mamy nadzieję, że nasi uczniowie będą bezpiecznymi uczestnikami ruchu drogowego.