„Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury”

 – międzynarodowy projekt edukacyjny, do którego przystąpili nasi „zerówkowicze”

Projekt „Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury” to wyjątkowe ogólnopolskie wydarzenie w ramach, którego miłość do czytania jest przekazywana najmłodszym przedszkolakom. Wszyscy czytają książki dzieciom: wychowawczynie, nauczycielki przedszkola, rodzice, zaproszeni goście. Każde takie wydarzenie jest świętem w placówce, pełnym literatury i oczywiście pluszowego misia.

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa .

Przystąpiliśmy do następujących modułów:

Moduł 1 – Czytające przedszkolaki

Razem z Misiem realizujemy kierunek polityki MEN: wychowanie do wartości poprzez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. Wiodące kompetencje kluczowe: porozumiewanie się w języku ojczystym. Rozwijanie czytelnictwa: czytanie w domu i przedszkolu, prezentacja dzieciom utworów polskich pisarzy i poetów.

Moduł 2 – Misiowy wolontariat

Razem z Misiem realizujemy kierunek polityki MEN: profilaktyka uzależnień; wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich. Wiodące kompetencje kluczowe: kompetencje społeczne i obywatelskie. Rozwijanie czytelnictwa: zapoznanie z bajkami i wierszykami traktującymi o wartości dobra i wzajemnej pomocy.

W tym module Miś uczy dzieci wrażliwości społecznej oraz pomagania innym i odpowiedzialności za otaczający świat. Cały rok będą prowadzone różnorodne, aktywne działania na rzecz potrzebujących.

Moduł 3 – Dzień Pluszowego Misia

Razem z Misiem realizujemy kierunek polityki MEN: wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich. Wiodące kompetencje kluczowe: świadomość i ekspresja kulturalna. Rozwijanie czytelnictwa: zabawy czytelnicze.

Do kolejnych modułów będziemy przystępować po ich uruchomieniu.