SZCZĘŚLIWY NUMEREK

Rada Samorządu Uczniowskiego  informuje, że od dnia 03.10.2019r. funkcjonuje w naszej szkole
SZCZĘŚLIWY NUMEREK.

Każdego dnia przed 1 lekcją (czyli przed godziną 8.00) losowany jest numerek, następnie wywieszony zostaje w widocznym miejscu na parterze (obok pokoju nauczycielskiego). Uczeń z wylosowanym numerkiem nie jest pytany w tym dniu, nie musi pisać kartkówek (jeśli chce- może). Natomiast szczęśliwy numerek nie zwalnia go od pisania wcześniej zapowiedzianych sprawdzianów.

 WSZYSTKIM UCZNIOM ŻYCZYMY SZCZĘŚLIWYCH NUMERKÓW!!!