Koleżanki i koledzy!

Rada Samorządu Uczniowskiego proponuje aby dzień 14.02.2020r (piątek) był DNIEM KRAWATA LUB MUCHY. Wszyscy ci, którzy  w tym dniu będą mieć krawat lub muchę  mogą liczyć na pozytywne uwagi z zachowania.