#zdalniealerazem

Drodzy uczniowie!

Zbliża się 2 maja, a więc DZIEŃ FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Narysujcie, wytnijcie lub wykorzystajcie gotową flagę, zróbcie sobie z nią zdjęcie i prześlijcie do wychowawcy.

W Dniu Flagi „powiesimy” Wasze prace na stronie internetowej szkoły i w ten sposób wspólnie uczcimy ten ważny dzień.

Nasza galeria 🙂

#zdalniealerazem

MAJOWE ŚWIĘTA!

Międzynarodowe Święto Pracy lub inaczej Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, to święto obchodzone corocznie 1 maja dla upamiętnienia i uznania osiągnięć klasy robotniczej. W Polsce dzień ten jest świętem państwowym ustawowo wolnym od pracy.

Od 2004 roku -1 maja zbiega się z ważną dla Polski datą- wstąpienia do Unii Europejskiej.

Jest to święto stosunkowo młode. Ustanowiono je w 2004r. ustawą Sejmu RP z dnia 20 lutego 2004r. Święto to obchodzi się poprzez organizowanie różnego rodzaju akcji i happeningów o charakterze patriotycznym. W tym dniu wszyscy wywieszamy flagę narodową.

2 maja kiedy świętujemy Dzień Flagi koniecznie trzeba pamiętać również o Dniu Polonii  i Polaków za Granicą. Bo przecież wszyscy Polacy to jedna rodzina!

Dzień ten upamiętnia uchwalenie pierwszej konstytucji w nowożytnej Europie (drugiej na świecie) w 1791 roku. W dokumencie zawarto wiele postępowych tez, m.in. zrównano mieszczan i szlachtę, zapewniono ochronę chłopom, swobodę wyznania, powołano dwuizbowy parlament i zniesiono liberum veto.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku 3 maja został oficjalnie ustanowiony świętem narodowym – jednym z najważniejszych w czasach międzywojennych. Idee wolnościowe  i wyzwoleńcze, z którymi nieodłącznie kojarzyła się konstytucja, nie podobały się jednak władzom PRL – u. Na ponowne oficjalne ustanowienie Święta Narodowego Trzeciego Maja trzeba było poczekać do 1990 roku.

 Ciekawostki o świętach majowych, zagadki, wykreślanki i kolorowanki
-patrz folder -pedagoga szkolnego.

Klasa 7a świętuje

#UCZYMY SIĘ W DOMU :)

Przed świętami wielkanocnymi na Facebooku naszej szkoły rozpoczęliśmy akcję #UCZYMY SIĘ W DOMU. Zaproponowaliśmy rodzicom naszych uczniów, aby przesyłali zdjęcia, przedstawiające jak ich dzieci się uczą, bawią, jak spędzają czas. Oto jakie zdjęcia otrzymaliśmy do tej pory.

Jeżeli chcesz się przyłączyć do naszej akcji, zachęcamy do przesyłania zdjęć na adres ak19999@wp.pl lub englishszkola1@wp.pl

Spotkajmy się, przynajmniej wirtualnie 🙂

Wizyta w Muzeum POLIN? Dlaczego nie?

 – w przestrzeni wirtualnej wszystko jest możliwe…

 24 kwietnia 2020r. klasa 5a wzięła udział w warsztatach edukacyjnych online. Tematem spotkania była 77.rocznica powstania w getcie warszawskim oraz związana z nim Akcja „Żonkile”. Dzięki inicjatywie Muzeum Polin mogliśmy bez wychodzenia z domu wziąć udział w ciekawych zajęciach.  To spotkanie online było dla nas urozmaiceniem nauki, mogliśmy się spotkać  z historią, kulturą i sobą nawzajem.

W czasie warsztatów wykorzystano różne formy przekazu np. fragmenty filmów, prezentacje, zdjęcia itp. Mimo niełatwej tematyki uczniowie klasy 5a zaangażowali się w zajęcia i chętnie podejmowali proponowane zadania.