15 maja obchodzimy Dzień Niezapominajki

#zdalniealerazem

15 maja obchodzone jest święto polskiej niezapominajki, mające na celu promowanie walorów pięknej, polskiej przyrody, stałe przypominanie o ochronie środowiska i zachowaniu różnorodności biologicznej Polski.

Ale nie tylko!

„Niezapominajki pomagają pamiętać”

Święto ma również na celu zachowanie od zapomnienia ważnych chwil w życiu, osób, miejsc i zdarzeń. Pamiętajmy więc o tym co dla nas najważniejsze i najpiękniejsze, o tym co było , przeminęło ,upłynęło…

Wszystkim odwiedzającym naszą stronę  przesyłamy bukiet niezapominajek 🙂

100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II

Papież przełomów, myśliciel i filozof, człowiek kultury i sztuki, poeta i aktor, miłośnik gór, człowiek pokoju i dialogu, niestrudzony pielgrzym, inspirator przemian na świecie, mistyk, człowiek wiary – JAN PAWEŁ II

W Was jest nadzieja,
ponieważ Wy należycie do przyszłości,
a zarazem przyszłość do Was należy.
Nadzieja zaś jest zawsze
związana z przyszłością

……………………

Do Was młodych należy przyszłość,
tak jak należała ona niegdyś
do pokolenia dorosłych
a z kolei wraz z nimi
stała się teraźniejszością

……………………

Do Was należy odpowiedzialność za to,
co kiedyś stanie się
teraźniejszością wraz z Wami,
a obecnie jest jeszcze przyszłością