22 MAJA OBCHODZIMY DZIEŃ PRAW ZWIERZĄT

#zdalniealerazem

Dzień Praw Zwierząt  ustanowiony przez Klub Gaja co roku akcentuje uchwalenie przez  Sejm RP (w 1997 r.) Ustawy o ochronie zwierząt.

Art. 1, ust.1 tej ustawy mówi: „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”.
Ustawa o Ochronie Zwierząt była pierwszym  aktem prawnym w Polsce, który regulował postępowanie człowieka ze zwierzętami domowymi, gospodarskimi, wykorzystywanymi do celów rozrywkowych, do badań laboratoryjnych, utrzymywanymi w ogrodach zoologicznych oraz wolno żyjącymi. Ustawa zobowiązuje  organy administracji publicznej do podejmowania działań na rzecz ochrony zwierząt i współdziałanie w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami. Natomiast właścicieli zwierząt do przestrzegania praw zwierząt określonych w ustawie. Pamiętajmy o prawach naszych zwierząt – naszych przyjaciół!

Dla zainteresowanych  polecamy :

Ps. Co robią Wasze domowe zwierzątka w czasie wspólnego pobytu w domu? Może przyślecie zdjęcia (oczywiście do wychowawców). Chętnie obejrzymy.

Galeria naszych zwierzaków 🙂