Konkurs dla klas pierwszych

MISTRZ KALIGRAFII

Regulamin konkursu:

I. Organizatorem konkursu jest nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Magdalena Wojnicka

II. Cele konkursu:

-rozpowszechnianie wśród uczniów sztuki kaligrafii, czyli sztuki pięknego pisania,
– rozbudzanie umiejętności kształtnego, starannego i estetycznego pisania,
– rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,
– kształtowanie charakteru – wyrabianie cierpliwości, dokładności i spokoju
– odkrywanie oraz rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów.

III.  Konkurs skierowany jest dla uczniów klas pierwszych z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzesku.

IV. Zasady uczestnictwa

W dniu 3.06.2020 r. (środa) o godzinie 17.00  na dysku google klasy 1a i 1b  pod nazwą Konkurs Kaligraficzny zostanie zamieszczony tekst wiersza, który uczestnicy konkursu maja za zadanie przepisać na kartkę w liniaturę.

Czas konkursu jest ograniczony. Opiekunowie przesyłają podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą dobrej jakości zdjęcia prac na numer telefonu 661 259 520 do dodziny18.00. Prace przesłane później nie będą brane pod uwagę. Jednocześnie wersję papierową należy przynieść do szkoły w dniach 4.06-5.06. estetycznie zapakowaną i podpisaną imieniem i nazwiskiem oraz klasą.

V. Kryteria oceny

Komisja Konkursowa  podczas oceny prac uwzględni:

– ogólne wrażenie estetyczne,
– czytelność, estetykę, ład,
– prawidłowe rozmieszczenie tekstu,
– poprawność ortograficzną i interpunkcyjną,
– właściwe łączenie liter,
– równomierne położenie liter.

Obowiązuje zakaz korzystania z korektorów. Uczniowie przepisują tekst używając zwykłego pióra atramentowego. Prace napisane piórem kulkowym, zmazywalnym(siła tarcia) nie będą brane pod uwagę.

IV, Ocena prac konkursowych

Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie Mistrza Kaligrafii dokona komisja powołana przez organizatora. Rozstrzygnięcie konkursu będzie ogłoszone na stronie naszej szkoły, natomiast wręczenie dyplomów i nagród nastąpi w najbliższym czasie po powrocie do szkoły.