Odbiór świadectw szkolnych, dyplomów i nagród

W roku 2019/2020 nie odbędzie się tradycyjna uroczystość zakończenia roku szkolnego na terenie szkoły.

Msza Święta na zakończenie roku szkolnego – 25 czerwca 2020r. (czwartek)
o godz. 16.30

Mając na uwadze obowiązujące ograniczenia spowodowane epidemią oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzesku wyznacza terminy odbioru świadectw w dniu 26 czerwca 2020r. WYŁĄCZNIE PRZEZ  RODZICA (jeśli rodzic wyrazi taką ochotę)

Świadectwa i nagrody będą wydawane przez wychowawców klas w sali obok gabinetów lekarskiego i pielęgniarki szkolnej.

Po odbiór rodzic wchodzi wejściem głównym, a wychodzi wyjściem ewakuacyjnym (przez podwórko szkolne).

Rodzice będą przyjmowani pojedynczo, z zachowaniem reżimu sanitarnego obowiązującego w szkole.

W przypadku braku możliwości lub chęci odebrania świadectwa w wyznaczonym terminie prosimy o odbiór świadectw w dniach od 24 sierpnia 2020r. w godz. 8.00 – 14.00.

Istnieje również możliwość, aby rodzic odebrał świadectwo w trybie indywidualnym (w wyjątkowym i uzasadnionym przypadku), po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu i godziny.

Nieodebrane świadectwa zostaną przechowane w dokumentacji szkoły i przekazane uczniom we wrześniu