PAMIĘTAMY!

17 września1939r, łamiąc obowiązujący polsko-sowiecki pakt o nieagresji, na teren Rzeczypospolitej wkroczyły oddziały Armii Czerwonej. Polska została podzielona między ZSRR a Niemcy. Rosjanie mieli rzekomo ochraniać ludność białoruską i ukraińską, zamieszkującą tzw. Kresy Wschodnie.

Po napaści sowietów na Polskę zaczęły się masowe wywózki ludności polskiej na wschód, a niewygodnych ideowo czekały łagry na Syberii.

17 września obchodzimy również Światowy Dzień Sybiraka

17 września (w rocznicę napaści rosyjskiej na Polskę) w Szymbarku odbywa się zjazd Sybiraków z całego świata. Jest to okazja do wspólnych rozmów, jak i przypominania losów zesłańców.