Królewska uczta w 1b

Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni

Polecany

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku
informuje, że:

w dniach od 15 lutego 2021 r. do 05 marca 2021 r. odbywać się będą zapisy do klasy pierwszej dzieci siedmioletnich, urodzonych w roku 2014.

 • Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych
 • Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wniosek rodziców/opiekunów prawnych – zgodnie z postępowaniem rekrutacyjnym.

 w dniach od 01 marca 2021 r. do 15 marca 2021 r. odbywać się będą zapisy do oddziału zerowego  dzieci sześcioletnich, urodzonych w roku 2015.

W trakcie zapisów niezbędne będą następujące dokumenty:

 1. Dowód osobisty rodzica,
 2. Dokument zawierający PESEL dziecka,
 3. Wypełniony wniosek (do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce REKRUTACJA lub w sekretariacie szkoły).
 • Zapisy i przyjmowanie wniosków prowadzi sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8.00 do 15.00.
 • Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej można uzyskać w sekretariacie szkoły pod nr telefonu 146863290 lub na stronie internetowej szkoły w zakładce – REKRUTACJA

Konkurs Plastyczny „LOGO JEDYNKI WIDZIANE OCZAMI DZIECKA”

Polecany

REGULAMIN
Konkursu Plastycznego „LOGO JEDYNKI WIDZIANE OCZAMI DZIECKA”
Wejdź na stronę internetową http://www.psp1.brzesko.pl sprawdź, jak wygląda logo JEDYNKI i przedstaw je najpiękniej jak potrafisz.

Organizator:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi
ul. Głowackiego 57, 32-800 Brzesko
e-mail: szkola1.brzesko@brzesko.pl
Tel: 14 6863290

Terminy:

 • Dostarczenie prac do sekretariatu szkoły lub drogą pocztową – do dnia 05.03.2021r.

Kategorie wiekowe:

 • Oddziały zerowe przy przedszkolach (nie dotyczy oddziału zerowego przy PSP nr 1 w Brzesku).

Cele konkursu:

 • Rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej dzieci.
 • Umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu plastycznego.
 • Wyłonienie najpiękniej przedstawionego logo PSP nr 1 w Brzesku.

Czytaj dalej

11 lutego – Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112

112 – to numer alarmowy, który obowiązuje we wszystkich krajach europejskich.

Europejski Dzień Numeru 112 ma na celu rozpowszechnianie wiedzy na temat korzystania z niego we właściwy sposób.

W dniu dzisiejszym nasi najmłodsi koledzy z klasy „0” uczestniczyli w zajęciach poświęconych numerom alarmowym w tym również numerowi 112.