Bezpieczni…. cd

Dzisiaj rozmawialiśmy o bezpiecznych  zachowaniach w domu. Uczniowie klas 1a i 1b bardzo dużo wiedzą na temat bezpiecznych postaw i zachowań, potrafią wymienić niebezpieczeństwa jakie zagrażają dzieciom w czasie samotnego pobytu w domu. Mówiliśmy również: o konieczności ograniczonego zaufania w stosunku do nieznajomych oraz o zachowaniach w razie grożącego nam niebezpieczeństwa, przypomnieliśmy telefony alarmowe oraz  uczyliśmy się jak z nich korzystać i co powiedzieć.

Mamy nadzieję, że nasi uczniowie nigdy tej wiedzy nie będą musieli wykorzystać w praktyce, ale musimy być przygotowani  na różne sytuacje i zagrożenia.

zdjęcia