Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku
informuje, że:

w dniach od 15 lutego 2021 r. do 05 marca 2021 r. odbywać się będą zapisy do klasy pierwszej dzieci siedmioletnich, urodzonych w roku 2014.

  • Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych
  • Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wniosek rodziców/opiekunów prawnych – zgodnie z postępowaniem rekrutacyjnym.

 w dniach od 01 marca 2021 r. do 15 marca 2021 r. odbywać się będą zapisy do oddziału zerowego  dzieci sześcioletnich, urodzonych w roku 2015.

W trakcie zapisów niezbędne będą następujące dokumenty:

  1. Dowód osobisty rodzica,
  2. Dokument zawierający PESEL dziecka,
  3. Wypełniony wniosek (do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce REKRUTACJA lub w sekretariacie szkoły).
  • Zapisy i przyjmowanie wniosków prowadzi sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8.00 do 15.00.
  • Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej można uzyskać w sekretariacie szkoły pod nr telefonu 146863290 lub na stronie internetowej szkoły w zakładce – REKRUTACJA