Święto Niepodległości

Jak co roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi uroczyście obchodzimy rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

W podniosły nastrój tego dnia wprowadziły uczniów naszej szkoły odświętne stroje, lekcje o tematyce patriotycznej, ale także wspólny śpiew „Mazurka Dąbrowskiego”, który odbył się godz. 11.11 – w ten sposób uczciliśmy Niepodległość oraz wzięliśmy udział w akcji „Szkoła do Hymnu”

11 listopada – to okazja do przypomnienia tragicznych losów naszej ojczyzny, jej drogi do odzyskania upragnionej wolności, to okazja do wskrzeszenia w pamięci ludzi, którzy o nią walczyli oraz budowania świadomości, że „wolność” stale trzeba zdobywać.

„Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać.
Przychodzi jako dar, utrzymuje się poprzez zmaganie”.
(Jan Paweł II)