W związku z trwającymi egzaminami gimnazjalnymi w dniach 11 – 12 kwietnia (czwartek, piątek) oraz egzaminami ósmoklasisty w dniach 15-16-17 kwietnia (poniedziałek, wtorek, środa) zajęcia w klasach 1 i 2 mają charakter opiekuńczy.

________________________________________________________________

Zajęcia z robotyki w dniu 11 kwietnia odbędą się zgodnie harmonogramem.

Szanowni Rodzice,

z powodu braku porozumienia Związku Nauczycielstwa Polskiego z Rządem informujemy, że strajk będzie kontynuowany 9 kwietnia 2019.

O przebiegu protestu będziemy Państwa informować na bieżąco  w formie ogłoszeń na drzwiach szkoły, jak również poprzez stronę internetową.

Dziękujemy za Państwa dzisiejszą postawę, wyrozumiałość i zrozumienie sytuacji.

 

Piotr Podłęcki
Dyrektor Szkoły

Zawody gminne w piłkę ręczną chłopców

3 kwietnia odbyły się zawody gminne w piłkę ręczną chłopców. Nasza reprezentacja pokonała wszystkie drużyny i tym samym awansowała do zawodów na szczeblu powiatowym.

Dziękujemy za piękną grę i dostarczenie nam pozytywnych emocji i wrażeń!!!

INFORMACJA DLA RODZICÓW
W ZWIĄZKU Z PLANOWANYM OGÓLNOPOLSKIM
STRAJKIEM PRACOWNIKÓW OŚWIATY

Szanowni Rodzice

W związku z planowaną akcją strajkową pracowników oświaty w terminie od 08.04.2019 r. do odwołania nie gwarantujemy, że będziemy w stanie zapewnić realizację zajęć dydaktycznych i wychowawczych dla uczniów naszej szkoły zgodnie z planem zajęć. Dołożymy natomiast wszelkich starań aby zorganizować opiekę dla dzieci w w/w czasie.

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy planowany strajk dojdzie do skutku w związku z trwającymi negocjacjami Związków Zawodowych z Rządem. Wszelkie informacje na temat strajku i organizacji pracy szkoły w tym czasie będą na bieżąco przekazywane poprzez naszą stronę internetową i tablicę ogłoszeń.

Zgodnie z przepisami nadrzędnymi Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że rodzice, którzy nie mają z kim zostawić dziecka w sytuacji, gdy przedszkole lub szkoła są zamknięte mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Zasiłek można uzyskać tylko na dzieci do lat 8. Inną możliwością jest skorzystanie z urlopu – opieki nad zdrowym dzieckiem lub urlopu na żądanie.

Z uwagi na powyższe proszę rodziców niemogących zapewnić opieki dziecku w tym czasie o poinformowanie o tym wychowawców.

Z poważaniem
dyrektor szkoły
Piotr Podłęcki

VI Gminny Konkurs Czytelniczo- Recytatorski

2 kwietnia w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzesku odbył się VI Gminny Konkurs Czytelniczo- Recytatorski ph. W magicznym świecie Jana Brzechwy dla klas 1-3 szkół podstawowych. Uczestniczyło  w nim 35 chętnych uczniów z ośmiu szkół.  Honorowy patronat objął Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha. Celem konkursu było: propagowanie aktywności czytelniczej wśród dzieci z klas 1-3, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, szerzenie kultury czytelniczej, rozbudzanie stałego kontaktu z książką oraz  doskonalenie techniki recytowania. Konkurs dodatkowo sprawdził  znajomość opracowanych lektur oraz podkreślił konieczność utrwalania nawyków obcowania z książką, czytania oraz potrzeby umiejętnego korzystania z biblioteki.

W pierwszej części dzieci napisały test. Kiedy był oceniany, uczniowie PSP Nr 1 w Brzesku zaprezentowali gościom przedstawienie pt. Witajcie w naszej bajce.

Do rundy finałowej zakwalifikowały się dzieci z najwyższą ilością punktów uzyskanych z części pisemnej. Byli to:

 1. Natalia Cholewa – PSP Mokrzyska
 2. Amelia Lewandowska – PSP Mokrzyska
 3. Hanna Walczak – PSP 3 Brzesko
 4. Aleksandra Wolsza – PSP 3 Brzesko
 5. Pola Baniak – PSP 3 Brzesko
 6. Piotr Biela – PSP Okocim
 7. Maja Kita – PSP 2 Jadowniki
 8. Aleksander Rams – PSP 2 Jadowniki
 9. Tytus Żółty – PSP 2 Jadownik
 10. Anna Jarosz – PSP Bucze

W drugiej części finaliści recytowali wybrany przez siebie wiersz Jana Brzechwy. Jury w składzie:

 • Małgorzata Góra
 • Małgorzata Grabarz
 • Magdalena Wojnicka

po wysłuchaniu prezentacji przyznało:

 1. miejsce – Amelii Lewandowskiej z PSP Mokrzyska
 2. miejsce – Poli Baniak z PSP 3 Brzesko
 3. miejsce – Aleksandrowi Rams z PSP 2 Jadowniki

Nagrody zwycięzcom wręczyli Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha oraz Dyrektor PSP Nr 1 w Brzesku Piotr Podłęcki. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki ufundowane przez Urząd Miasta oraz market budowlany ,,Śnieżka”.

zdjęcia

„W krainie szczęśliwego dzieciństwa czyli co uczniowie PSP nr 1 wiedzą o prawach dziecka?”

Prawa człowieka są w dzisiejszym świecie uniwersalną wartością, która stanowi podstawę współczesnego demokratycznego państwa prawa. Tworzą one również jeden z mechanizmów gwarantujących wolność jednostki. Zadaniem szkoły jest więc przekazywanie wiedzy na temat praw człowieka, praw dziecka i praw ucznia. Temu celowi służą projekty edukacyjne, programy wychowawczo – profilaktyczne, dyskusje na lekcjach wychowawczych. Najważniejszym jednak celem nauczania o prawach człowieka jest tworzenie takiej atmosfery w szkole, żeby prawa były przestrzegane i respektowane. Ważne jest by u uczniów kształtować umiejętność rozpoznawania własnych praw i obowiązków, rozwijania samorządności uczniów, prezentacji własnych sądów, opinii, tolerancji wobec poglądów głoszonych przez innych.

Tym zadaniom i celom miała służyć m.in. realizacja Programu „W krainie szczęśliwego dzieciństwa czyli co uczniowie PSP nr 1 wiedzą o prawach dziecka?”, który był skierowany do całej społeczności uczniowskiej.

W ramach programu:

 • Odbył się happening dla uczniów klas 0, 1, 2 i 4 przygotowany przez uczniów klasy 8b zawierający informacje na temat praw dziecka i dokumentów chroniących prawa dziecka,
 • Przygotowano gazetki i informacje o prawach dzieci oraz o prawach i obowiązkach ucznia
 • W klasach 8 przeprowadzono Quiz dotyczący znajomości praw dziecka
 • Przygotowano hasła dotyczące praw i obowiązków ucznia – następnie znalazły się one w Kodeksie PSP nr 1
 • Przygotowano prezentację multimedialną pt. „Łamanie praw dziecka we współczesnym świecie”

zdjęcia

 

Wycieczka do Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”

25 marca był dla klas 0,I i II dniem wyjątkowym. Pełni entuzjazmu uczniowie wraz z nauczycielami wyruszyli autokarem do Krakowa by odwiedzić Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”. Celem tej wycieczki było zapoznanie z Japonią – krajem budzącym ciekawość, inspirującym bogatą kulturą i sztuką, miejscem, w którym tradycja przeplata się ze współczesnością, tworząc niepowtarzalną mozaikę codzienności Japończyków.

Naszym drugim celem był „Gibon” – centrum zabaw dziecięcych. Panie animatorki postarały się o to by na twarzach dzieci zagościł uśmiech. Oprócz zorganizowanych zabaw ruchowych i tropiących czekał na dzieci mały poczęstunek oraz upominki.

Dzieci wróciły do Brzeska szczęśliwe, bardziej zintegrowane i bogatsze w wiedzę o niezwykłym kraju – Japonii 🙂

zdjęcia