REKRUTACJA

Polecany

Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku
informuje, że:

w dniach od 10 lutego 2020 r. do 06 marca 2020 r.
odbywać się będą zapisy klasy pierwszej dzieci siedmioletnich,
urodzonych w roku 2013.

 • Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych
 • Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wniosek rodziców/opiekunów prawnych – zgodnie z postępowaniem rekrutacyjnym.

w dniach od 10 lutego 2020 r. do 16 marca 2020 r.
odbywać się będą zapisy do oddziału zerowego  dzieci sześcioletnich,
urodzonych w roku 2014.

W trakcie zapisów niezbędne będą następujące dokumenty:

 1. dowód osobisty rodzica,
 2. dokument zawierający PESEL dziecka,
 3. wypełniony wniosek (do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce rekrutacja lub w sekretariacie szkoły).
 • Zapisy i przyjmowanie wniosków prowadzi sekretariat szkoły
  od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8.00 do 15.00.
 • Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej
  można uzyskać w sekretariacie szkoły pod nr telefonu 146863290.

Nasi podopieczni z Australii

Klasa piąta adoptowała koale!!! Uczniowie zaopiekowali się zwierzakami, poszkodowanymi na skutek pożarów szalejących w Australii!!!

Nasi goście

23.01.2020 gościliśmy w szkole psychologów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzesku panie, które przeprowadziły w klasie 7a warsztaty integracyjne. W czasie zajęć omówiono i ćwiczono umiejętności  niezbędne do nawiązania prawidłowych relacji z innymi;

 • komunikacyjne: umiejętności uważnego słuchania, nadawania,
 • komunikacji niewerbalnej i werbalnej,
 • rozwiązywania konfliktów,
 • pracy zespołowej,
 • zachowań asertywnych

Uczniowie słuchali, aktywnie  ćwiczyli i mamy nadzieję –  wykorzystają nabyte umiejętności w praktyce. Dziękujemy paniom za ciekawą i pożyteczną lekcję wychowawczą.

Kochana Babciu, Kochany Dziadku żyjcie nam sto lat…

 

22 stycznia 2020r. popołudniową porą w progi szkoły zawitali szczególni goście – Babcie i Dziadkowie naszych uczniów z zerówki. Od kilku dni „Mądre Sówki”  intensywnie przygotowywały się do przedstawienia. Dzieci pilnie ćwiczyły piosenki, wiersze, tańce i życzenia dla swoich bliskich. Przygotowano zaproszenia, laurki, portrety oraz drobne upominki, które wywołały wzruszenie, radość i uśmiech. Po występach maluchy zaprosiły Babcie i Dziadków na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Razem spędziliśmy wyjątkowe chwile, o czym świadczyły szczęśliwe
twarze babć   i dziadków 🙂

zdjęcia

Dzień Babci i Dziadka

21.02.2020r dzieci z klasy zerowej odwiedziły panie bibliotekarki z Biblioteki Pedagogicznej w Brzesku. Przeprowadziły zajęcia na temat Dnia Babci i Dziadka. Dzieci wysłuchały opowiadania, wiersza związanego z tematem. Wspólnie rysowały portret babci, wykonywały dzbanki z herbatą. Spędziły czas w miłej atmosferze.

zdjęcia