Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni

Polecany

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku
informuje, że:

w dniach od 15 lutego 2021 r. do 05 marca 2021 r. odbywać się będą zapisy do klasy pierwszej dzieci siedmioletnich, urodzonych w roku 2014.

 • Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych
 • Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wniosek rodziców/opiekunów prawnych – zgodnie z postępowaniem rekrutacyjnym.

 w dniach od 01 marca 2021 r. do 15 marca 2021 r. odbywać się będą zapisy do oddziału zerowego  dzieci sześcioletnich, urodzonych w roku 2015.

W trakcie zapisów niezbędne będą następujące dokumenty:

 1. Dowód osobisty rodzica,
 2. Dokument zawierający PESEL dziecka,
 3. Wypełniony wniosek (do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce REKRUTACJA lub w sekretariacie szkoły).
 • Zapisy i przyjmowanie wniosków prowadzi sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8.00 do 15.00.
 • Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej można uzyskać w sekretariacie szkoły pod nr telefonu 146863290 lub na stronie internetowej szkoły w zakładce – REKRUTACJA

Dzień Ciepłych Kapci w klasie 4

„ Korowód Świętych z Patronką Naszej Szkoły – Świętą Królową Jadwigą”

W piątek 29 stycznia 2021 roku w naszej szkole dzieci zaprezentowały sylwetki swoich Patronów.

Korowód jak co roku był okazją do tego, żeby przypomnieć sobie o swoim powołaniu do świętości i przybliżyć sylwetki Świętych Patronów. Nie były to jedynie postacie z kart książek, lecz ludzie z krwi i kości, tacy jak my – a zatem „taki duży, taki mały może świętym być…”! 🙂

zdjęcia

Pamiętamy!

13 grudnia  2020 r obchodzimy  Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego

13 grudnia 1981 roku  na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją PRL wprowadzono stan wojenny. Przepisy stanu wojennego ograniczały podstawowe prawa obywatelskie, wprowadziły m.in.

 • godzinę milicyjną (do maja 1982),
 • zawiesiły działalność organizacji społecznych i związków zawodowych
 • zmilitaryzowano główne działy gospodarki,
 • zakazano zmian miejsca pobytu,
 • wprowadzono cenzurę korespondencji, tryb doraźny w postępowaniu sądowym.
 • zamknięto kina, teatry, muzea i biblioteki

Stan wojenny zawieszono 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku.
W trakcie jego trwania internowano łącznie 10131 działaczy związanych z „Solidarnością” a życie straciło około 40 osób, w tym 9 górników z kopalni „Wujek” podczas pacyfikacji strajku.

13 grudnia  upamiętniamy wszystkich, którzy oddali życie i zdrowie za niepodległość naszego kraju oraz swobód narodowych i obywatelskich.

Pociesz Jezu kraj płaczący
Zasiej w sercach prawdy ziarno
Siłę swoją daj walczącym
Pobłogosław „Solidarność”.
Więźniom wszystkim daj wytrwanie
Pieczę miej nad rodzinami
A słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami. (Andrzej Borzęcki, „Pociesz Jezu”)