PAMIĘTAMY!

Pamiętamy o 81 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

1 września 1939 roku  wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny rozpoczęły działania wojenne przeciw Polsce na lądzie, morzu i w powietrzu, co zapoczątkowało II wojnę światową.

 Niech na zawsze w naszej pamięci pozostaną imiona Tych, którzy oddali  swe życie za wolność i niepodległość Ojczyzny.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,  informujemy,  że inauguracja roku szkolnego 2020/2021  odbędzie się 1 września 2020r. (wtorek)

Uczniowie spotykają się z wychowawcami
w klasach zgodnie z poniższym harmonogramem:

Oddział „zerowy” – godzina 9.00 – sala 5
1a – godzina 10.00 – sala 4
1b – godzina 10.00 – sala 3
2a – godzina 11.00 – sala 8
2b – godzina 11.00 – sala 9
3a – godzina 9.00 – sala 10
4a – godzina 9.00 – sala 16
6a – godzina 9.00 – sala 15
8a – godzina 9.00 – sala 14

UWAGA:

Ze względów epidemiologicznych wszyscy zobowiązani są do przestrzegania
zasad reżimu sanitarnego.

Rodzice/opiekunowie na terenie szkoły przebywają w maseczkach ochronnych/przyłbicach zasłaniających usta i nos.Z jednym dzieckiem na terenie szkoły może przebywać wyłącznie jeden opiekun

Po wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja dłoni.

Informacje dodatkowe:

  • W dniu 01.09.2020r.:

świetlica szkolna  pracuje w godzinach od 7.00 do 16.00

– odział „zerowy” pracuje w godzinach od 7.00 do 13.00

  • Stołówka będzie czynna od 02.09.2020r.
    Zapisy uczniów na obiady   w godz. 7.00 – 15.00 wyłącznie telefonicznie pod numerem: 502 301 725  lub drogą mailową pod adresem  szkola1.brzesko@brzesko.pl

 

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Wszystkim uczniom życzymy radosnych, pełnych przygód i słońca,
a przede wszystkim bezpiecznych wakacji!

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie!

Dziękujemy za wspólną pracę w czasie zdalnego nauczania, za wytrwałość, cierpliwość i uczestnictwo w prowadzonych działaniach. W tym niecodziennym i trudnym dla nas wszystkich czasie, możliwość współpracy była dla nas bardzo ważna i  znacząca.

Życzymy  udanego wypoczynku 🙂

Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzesku.

 

Odbiór świadectw szkolnych, dyplomów i nagród

W roku 2019/2020 nie odbędzie się tradycyjna uroczystość zakończenia roku szkolnego na terenie szkoły.

Msza Święta na zakończenie roku szkolnego – 25 czerwca 2020r. (czwartek)
o godz. 16.30

Mając na uwadze obowiązujące ograniczenia spowodowane epidemią oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzesku wyznacza terminy odbioru świadectw w dniu 26 czerwca 2020r. WYŁĄCZNIE PRZEZ  RODZICA (jeśli rodzic wyrazi taką ochotę)

Świadectwa i nagrody będą wydawane przez wychowawców klas w sali obok gabinetów lekarskiego i pielęgniarki szkolnej.

Po odbiór rodzic wchodzi wejściem głównym, a wychodzi wyjściem ewakuacyjnym (przez podwórko szkolne).

Rodzice będą przyjmowani pojedynczo, z zachowaniem reżimu sanitarnego obowiązującego w szkole.

W przypadku braku możliwości lub chęci odebrania świadectwa w wyznaczonym terminie prosimy o odbiór świadectw w dniach od 24 sierpnia 2020r. w godz. 8.00 – 14.00.

Istnieje również możliwość, aby rodzic odebrał świadectwo w trybie indywidualnym (w wyjątkowym i uzasadnionym przypadku), po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu i godziny.

Nieodebrane świadectwa zostaną przechowane w dokumentacji szkoły i przekazane uczniom we wrześniu