Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Wszystkim uczniom życzymy radosnych, pełnych przygód i słońca,
a przede wszystkim bezpiecznych wakacji!

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie!

Dziękujemy za wspólną pracę w czasie zdalnego nauczania, za wytrwałość, cierpliwość i uczestnictwo w prowadzonych działaniach. W tym niecodziennym i trudnym dla nas wszystkich czasie, możliwość współpracy była dla nas bardzo ważna i  znacząca.

Życzymy  udanego wypoczynku 🙂

Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzesku.

 

Odbiór świadectw szkolnych, dyplomów i nagród

W roku 2019/2020 nie odbędzie się tradycyjna uroczystość zakończenia roku szkolnego na terenie szkoły.

Msza Święta na zakończenie roku szkolnego – 25 czerwca 2020r. (czwartek)
o godz. 16.30

Mając na uwadze obowiązujące ograniczenia spowodowane epidemią oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzesku wyznacza terminy odbioru świadectw w dniu 26 czerwca 2020r. WYŁĄCZNIE PRZEZ  RODZICA (jeśli rodzic wyrazi taką ochotę)

Świadectwa i nagrody będą wydawane przez wychowawców klas w sali obok gabinetów lekarskiego i pielęgniarki szkolnej.

Po odbiór rodzic wchodzi wejściem głównym, a wychodzi wyjściem ewakuacyjnym (przez podwórko szkolne).

Rodzice będą przyjmowani pojedynczo, z zachowaniem reżimu sanitarnego obowiązującego w szkole.

W przypadku braku możliwości lub chęci odebrania świadectwa w wyznaczonym terminie prosimy o odbiór świadectw w dniach od 24 sierpnia 2020r. w godz. 8.00 – 14.00.

Istnieje również możliwość, aby rodzic odebrał świadectwo w trybie indywidualnym (w wyjątkowym i uzasadnionym przypadku), po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu i godziny.

Nieodebrane świadectwa zostaną przechowane w dokumentacji szkoły i przekazane uczniom we wrześniu

 

Wyniki konkursu

Wyniki Szkolnego  Konkursu  Piosenki  „Śpiewajmy dla Jana Pawła II z okazji 100 rocznicy urodzin”

I miejsce w kategorii klasy1-3:  Zosia Więcek z klasy 1 b

I miejsce w kategorii klasy 5 i 7:
Aleksandra Ostrek z klasy 5 i Maksymilian Przepiórka z klasy 7

II miejsce:
Marcelina Hermaszewska z klasy 5 i Adrian Jemioło z klasy 7

III miejsce: Marcelina Topolska z klasy 5

Gratulujemy!

Królewski Turniej

#zdalniealerazem

 

 

Być jak Królowa Jadwiga,
która z gorącym sercem
i chłodnym umysłem niezłomnie
dążyła do celu.
Z wiarą w dobro człowieka i potrzebą bezinteresownej pomocy rozwijała w sobie:
miłość, prawdę i piękno…”

 

Jak co roku 8 czerwca nasze myśli zwracają się do postaci patrona szkoły – do świętej królowej Jadwigi i z podziwem ogarniamy dzieło jej krótkiego, ale jakże pięknego życia.
Tym razem inaczej celebrujemy ten ważny dla społeczności szkolnej dzień. Nie spotkaliśmy się na uroczystej akademii, nie zaśpiewaliśmy hymnu szkoły, ale uczciliśmy Królową Jadwigę w inny sposób. Zaprosiliśmy wszystkich uczniów do podjęcia szeregu zadań związanych z życiem  i działalnością naszej patronki po to, aby jeszcze lepiej ją poznać i naśladować. Klasy młodsze miały okazję wykazać się w łamigłówkach przygotowanych specjalnie dla nich. Natomiast uczniowie z klasy 5 i 7 wykonali piękne ilustracje do legendy pt. Stópka królowej.

Królowa Jadwiga słynęła z wielkiej dobroci, szczodrości i mądrości, dbała o dobro ludzi, łagodziła zatargi, rozstrzygała spory w duchu etyki chrześcijańskiej, miłowała pokój.
Pięknym i godnym naśladowania jest życie tej kobiety. Zechciejmy i my dziś czerpać z tego przykładu i wiernie odczytywać jej wielkiego ducha.

Bądźmy, jak Królowa Jadwiga…

zagadki klasy młodsze
zadania dzieci starsze

sprawdźcie, czy dobrze rozwiązaliście zadania 🙂
klasy młodsze
klasy starsze

PRACE UCZNIÓW

#zdalniealerazem

14 CZERWCA  2020 – NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR NIEMIECKICH NAZISTOWSKICH OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH I OBOZÓW ZAGŁADY

Święto obchodzone jest w 80 rocznicę przybycia pierwszego masowego transportu więźniów do KL Auschwitz.

Pierwszy masowy transport do Auschwitz – transport więźniów z zakładu karnego w Tarnowie, który w dniu 14 czerwca 1940 został skierowany przez okupantów niemieckich do nowo otwartego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Tarnowski transport był  pierwszym mającym masowy charakter. Znalazło się w nim 728 mężczyzn, z czego zdecydowaną większość stanowili polscy więźniowie polityczni. Wojnę przeżyło ok. 200 więźniów z pierwszego transportu.

W KL Auschwitz, niemieckim obozie koncentracyjnym zginęło ponad milion osób, w tym 140–150 tysięcy Polaków.

 

Propozycja do skorzystania

Dzień Dziecka dla przedszkoli i szkół  organizowany przez
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie

Dzień Dziecka w Królestwie króla Maciusia dla przedszkoli i szkół
1 czerwca (poniedziałek), od g. 11.00

Nieustraszony Król Maciuś wzywa swoich rycerzy na walne zebranie z okazji Dnia Dziecka. A kim będą ci dzielni wojowie?

Zachęcamy dzieci w wieku od 4 do 10 lat wraz z opiekunami do wspólnej zabawy w rycerzy i rycerki! O tym, jaki powinien być rycerz króla Maciusia będą mogli zdecydować uczestnicy zabawy.

Razem wyruszymy do wirtualnego Królestwa króla Maciusia. W bajkowym świecie rycerzy i rycerek czekają na nas zagadki, gry i ekscytujące przygody.

Wystarczy wejść w niezwykły świat stworzony na stronie internetowej www.dziendziecka.polin.pl. Znajdziecie na niej materiały oraz instrukcje do zadań i podpowiedzi do zabawy – filmiki instruktażowe, zadania quizowe, ilustracje do druku lub odrysowywania, a także nagrania audio. Zabawa potrwa ok. 3 godzin

Na zakończenie Muzeum POLIN i Nowy Teatr w Warszawie zabiorą wszystkich chętnych na premierę online sztuki „Piotruś Pan” w reż. Łukasza Kosa. Nagranie będzie dostępne online do 1 czerwca, do 15.00.

Szanowni Rodzice

Od 25 maja 2020r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej. Będzie można również korzystać z biblioteki szkolnej. Od 1 czerwca br., wprowadzone zostaną konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne dla uczniów klas V i VII.

W szkole nadal prowadzone jest nauczanie w sposób zdalny z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

W związku z ryzykiem wystąpienia COVID–19 zarówno u uczniów, ich rodzin oraz pracowników szkoły wprowadzone zostały Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzesku. Wszystkich pracowników, uczniów, rodziców uczniów obowiązują dotychczasowe regulaminy oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa organizacji pracy. Wszystkich uczniów, rodziców uczniów korzystających z zajęć lub konsultacji w szkole w okresie pandemii oraz pracowników szkoły zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania procedur w zakresie ich dotyczącym.

Zasady zgłaszania dzieci do szkoły zawarte są w procedurach.

Oświadczenie proszę przesłać na adres e-mail: szkola1.brzesko@brzesko.pl do piątku każdego tygodnia do godziny 12.00 (z wyłączeniem piątku 22 maja 2020r.).
Rodzic /opiekun prawny jest zobowiązany dostarczyć  oryginał oświadczenia  w dniu przyprowadzenia dziecka do szkoły.

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa PSP1 w Brzesku

Oświadczenie rodzica (plik do pobrania)