REKRUTACJA

Polecany

Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku
informuje, że:

w dniach od 10 lutego 2020 r. do 06 marca 2020 r.
odbywać się będą zapisy klasy pierwszej dzieci siedmioletnich,
urodzonych w roku 2013.

 • Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych
 • Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wniosek rodziców/opiekunów prawnych – zgodnie z postępowaniem rekrutacyjnym.

w dniach od 10 lutego 2020 r. do 16 marca 2020 r.
odbywać się będą zapisy do oddziału zerowego  dzieci sześcioletnich,
urodzonych w roku 2014.

W trakcie zapisów niezbędne będą następujące dokumenty:

 1. dowód osobisty rodzica,
 2. dokument zawierający PESEL dziecka,
 3. wypełniony wniosek (do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce rekrutacja lub w sekretariacie szkoły).
 • Zapisy i przyjmowanie wniosków prowadzi sekretariat szkoły
  od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8.00 do 15.00.
 • Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej
  można uzyskać w sekretariacie szkoły pod nr telefonu 146863290.

Święty – mój patron

18 listopada odbył się w naszej szkole „Dzień Świętych”. Tego dnia dzieci z klasy 2a przyszły przebrane za świętych. Każde dziecko w krótkiej prezentacji przedstawiło sylwetkę swojego patrona młodszym oraz starszym kolegom i koleżankom.

Uczniowie wykonali również prace plastyczne swoich świętych patronów, które zostały wyeksponowane na  korytarzu szkolnym.

Projekt „Święty – mój patron” realizowany na lekcjach religii był okazją do poznania swoich świętych patronów oraz przypomnienia wartości, którymi należy kierować się w codziennym  życiu, gdyż świętość nie jest zarezerwowana dla wybranych, lecz jest powołaniem każdego chrześcijanina.

zdjęcia