Rozstrzygnięcie konkursu „Portret przeciwwirusowy – Zasłoń się książką”

Przedstawiamy zwycięzców konkursu w formie selfie-zabawy „Portret przeciwwirusowy – ZASŁOŃ SIĘ KSIĄŻKĄ”.

„Portret przeciwwirusowy – ZASŁOŃ SIĘ KSIĄŻKĄ” to tytuł konkursu, jaki zorganizowała biblioteka szkolna. Zabawa polegała na stworzeniu zdjęcia w klimacie SLEEVEFACE, czyli kreatywnego selfie z książką.

Celem akcji jest promocja biblioteki, czytelnictwa i książki w niekonwencjonalny sposób oraz zachęcanie czytelników do twórczej aktywności.

Każdemu uczestnikowi przysługiwało prawo przekazania jednego samodzielnie wykonanego zdjęcia, które nie było wcześniej publikowane. Zdjęcia nie mogły być efektem montażu w programie graficznym. Prace mogły być wykonane przez zespół – liczba osób przygotowujących jedną pracę konkursową mogła liczyć maksymalnie 3 osoby.

Wyniki konkursu:
I miejsce: Hanna Czernecka klasa 1 a
II miejsce:  Anna Ropek klasa 4 a
III miejsce: Hanna Pączek klasa 6 a

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za nadesłane prace. Ocenianie ich było trudne, ale bardzo przyjemne. Zwycięzcom gratulujemy!

Hanna Czernecka

Anna Ropek

Hanna Pączek

Biblioteka przy PSP 1 w Brzesku

Regulamin konkursu Portret przeciwwirusowy ZASŁOŃ SIĘ KSIĄŻKĄ.
Zabawa w klimacie SLEEVEFACE, czyli kreatywne selfie z książką.

Sleeveface – czyli „ubierz się w książkę” – to zabawa zapoczątkowana w 2006 r. Fotografowanie się z książką urosło do rangi popularnego zjawiska, upowszechnionego za sprawą mediów społecznościowych. Zabawa polega na sfotografowaniu okładki książki wraz z twarzą lub sylwetką  tak, aby stanowiły spójną całość.

 1. Organizatorzy akcji
  Organizatorem akcji jest biblioteka przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Brzesku
 2. Celem akcji jest:
  1. promocja czytelnictwa i książki w niekonwencjonalny sposób
  2. zachęcenie do czytania oraz korzystania z zasobów biblioteki
  3. rozwijanie zainteresowań czytelniczych
  4. zachęcanie czytelników do twórczej aktywności
  5. rozwijanie wyobraźni i kreatywności
  6. popularyzacja twórczości czytelników biblioteki
  7. upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki
  8. promocja szkolnej biblioteki w środowisku lokalnym
 3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia osoby i książki metodą sleeveface. SLEEVEFACE – ubierz się w książkę, czyli zdjęcie z okładką książki, to zdjęcie przedstawiające osobę z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała. W efekcie powstaje złudzenie prezentujące kreatywne, zabawne połączenie fotografowanej osoby z ilustracją na okładce. W sleeveface potrzebne są jedynie: okładka książki, wyobraźnia i aparat. Dobra zabawa gwarantowana!
 4. Czas trwania konkursu: od 28. 01. do 12. 02. 2021 r.
 5. Termin nadsyłania prac mija 15. 02. 2021 r. o godz.10:00
 6. Uczestnicy: Konkurs jest otwarty dla wszystkich czytelników i sympatyków biblioteki szkolnej w PSP nr 1 w Brzesku, mogą w nim uczestniczyć wszystkie chętne osoby, bez ograniczeń wiekowych.

  Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo przekazania 1 samodzielnie wykonanego zdjęcia. Prace muszą być samodzielne i niepublikowane nigdzie wcześniej. Zdjęcia nie mogą być efektem montażu w programie graficznym.

  Praca może być wykonana przez zespół – liczba osób przygotowujących jedną pracę konkursową może liczyć maksymalnie 3 osoby.

 7.  Zdjęcia muszą być opatrzone następującymi danymi: imię i nazwisko autora, telefon, e-mail.
 8. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.
 9. Organizator przyjmuje zdjęcia tylko w postaci elektronicznej.
 10. Zdjęcie mogą być wykonane w dowolnej przestrzeni, jednak zgodnie z zasadami obowiązującej kwarantanny.
 11. Zdjęcia muszą być zgodne z tematyką konkursu.
 12. Zdjęcia mogą być wykonane dowolnym urządzeniem rejestrującym: aparatem fotograficznym, telefonem komórkowym.
 13. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 lutego 2021  roku mailowo pod adresem: edytazachara84@gmail.com. W tytule wiadomości należy podać „Konkurs: selfie z książką.
 14. Do maila należy także dołączyć dobrej jakości fotografie:
  – o rozmiarze minimalnym 800 x 600 pixeli,
  – o rozdzielczości od 150 do 300 dpi,
  – zapisane w formacie jpg,
  – maksymalnie 1 zdjęcie obrazujące jedną pracę
  – rozmiar pracy nie może przekroczyć 10 MB.
 15. Zgłoszone prace będą eksponowane w formie internetowej wystawy pokonkursowej – na stronie internetowej PSP 1i oraz na Facebooku.
 16. Werdykt zostanie ogłoszony 24 lutego 2021 roku na stronie internetowej PSP 1.
 17. Zasady rozstrzygnięcia konkursu:
  – Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
  – Przy ocenie zgłoszonych prac pod uwagę zostaną wzięte następujące kryteria: zgodność z tematem konkursu, spełnienie wymogów formalnych, poziom artystyczny pracy, oryginalność, rozwiązania kompozycyjne
  – Dla autorów najciekawszych prac Organizator ufunduje dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
  – Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.
  – Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika oraz na publikację zdjęć na stronie / stronach organizatora konkursu.

UWAGA!
Przystępując do udziału w akcji promocyjnej, której zasadniczą cześć stanowi konkurs, Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin oraz zapewnia, że: posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz dóbr prawnie chronionych, wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych niezbędnych w procesie przeprowadzenia i promocji konkursu – Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997roku (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami), wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora zdjęć ze swoim wizerunkiem oraz wizerunkami osób znajdujących się na fotografii.

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i ostatecznej interpretacji Regulaminu akcji.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU „Żywe okładki”

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie!

Z ogromną przyjemnością i satysfakcją ogłaszamy wyniki konkursu bibliotecznego „Żywe okładki”. Wiemy, że czekaliście z niecierpliwością, więc oto przed Wami:

Nagrodzone prace:

Wyróżnienie – Hania Czernecka kl. 1 a

Miejsce III – Bartosz Szczepański kl.6

Miejsce II –  Mateusz Jankowski kl. 6

 Miejsce I – Iwo Kasperski kl. 1 a

Zwycięzcom gratulujemy!!!

UWAGA!

Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w rodzinnym konkursie Żywe okładki.

Uczniowie wybierają książki o ciekawych okładkach i starają się odwzorować je za pomocą zdjęcia, na którym umieszczą swoją podobiznę w miejsce bohatera lektury (może to być również fotografia zwierzęcia). Dodatkowo należy odpowiednio przerobić zdjęcie w programie graficznym w ten sposób, aby jak najwierniej przypominało oryginał – dodać tytuł, nazwisko autora czy nazwę wydawnictwa – tu może być potrzebna pomoc kogoś bardziej doświadczonego.

Na prace czekamy do 20 listopada 2020 r.

Przysyłamy dwa zdjęcia – oryginału i jego zmodyfikowanej wersji.

Prace przesłać na adres: edytazachara84@gmail.com

Podsumowanie konkursu na recenzję książki

Biblioteka szkolna dziękuje uczniom, którzy wzięli udział w konkursie na recenzję ulubionej książki.
Wyróżniona
praca została napisana przez Jonasza Sowę z klasy 8, natomiast 1. miejsce zajęła Hanna Pączek z klasy 6. Polecamy lekturę zwycięskiej recenzji książki „My secret YouTube life” zarówno młodzieży, jak i opiekunom. Mamy nadzieję, że zachęci ona do sięgnięcia po tę pozycję.

recenzja

Gratulujemy wszystkim, którzy przysłali prace konkursowe!

 

Zajęcia biblioteczne

W ramach zajęć bibliotecznych  w klasach 1 a, 1 b czytano dzisiaj baśnie. Uczniowie zrobili też ilustracje do jednej z nich – „Brzydkiego Kaczątka”. Było to kolejne działanie wpisujące się w realizację zadań związanych z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

zdjęcia

Konkurs na recenzję ulubionej książki

Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych uczniów do udziału w konkursie na recenzję ulubionej książki:
„Książka, którą warto  przeczytać”.

Zapoznaj się z regulaminem, podejmij decyzję, napisz, weź udział i wygraj nagrody!  

 

REGULAMIN KONKURSU NA RECENZJĘ ULUBIONEJ KSIĄŻKI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Konkurs organizowany pod nazwą „Konkurs na recenzję ulubionej książki ”, jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest biblioteka działająca w PSP nr 1 w Brzesku
 3. Prace zawierające recenzję ulubionej książki powinny zostać dostarczone do p. Edyty Zachary (biblioteka szkolna) do 30. 10. 2020 r.

II. CELE KONKURSU:

 1. Popularyzowanie twórczości literackiej, propagowanie idei czytania.
 2. Pobudzenie wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej.
 3. Promocja czytelnictwa literatury pięknej wśród dzieci i młodzieży szkoły podstawowej.
 4. Kształtowanie umiejętności wyrażania refleksji i opinii o dziele literackim.

III. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej PSP 1 w Brzesku.
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie krótkiej recenzji ulubionej książki. Każdy uczestnik składa 1 recenzję.
 3. Prace powinny być czytelne, starannie napisane ciemnym długopisem lub na komputerze i opisane według wzoru:
  Imię i nazwisko oraz klasa uczestnika konkursu
  Tytuł i autor recenzowanej książki


IV. NAGRODY:

 1. Nagrodami w Konkursie są książki. Przyznane zostaną trzy wyróżnienia.
 2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień Regulaminu rozstrzyga Organizator.