Pamiętamy!

Pamiętamy o ważnych rocznicach i tragicznej historii naszego kraju.05.09.2020 oddaliśmy hołd ofiarom  bombardowania pociągu ewakuacyjnego na dworcu Brzesko-Słotwina. Naszą szkołę reprezentowali: p. Rafał Cichoński i Marysia Cichońska.

#zdalniealerazem

 14 CZERWCA  2020 -NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR NIEMIECKICH NAZISTOWSKICH OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH I OBOZÓW ZAGŁADY

Święto obchodzone jest w 80 rocznicę przybycia pierwszego masowego transportu więźniów do KL Auschwitz.

Pierwszy masowy transport do Auschwitz – transport więźniów z zakładu karnego w Tarnowie, który w dniu 14 czerwca 1940 został skierowany przez okupantów niemieckich do nowo otwartego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Tarnowski transport był  pierwszym mającym masowy charakter. Znalazło się w nim 728 mężczyzn, z czego zdecydowaną większość stanowili polscy więźniowie polityczni. Wojnę przeżyło ok. 200 więźniów z pierwszego transportu.

W KL Auschwitz, niemieckim obozie koncentracyjnym zginęło ponad milion osób, w tym 140–150 tysięcy Polaków.

31 MAJA 2020 TO ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU

Światowa Organizacja Zdrowia w 1988 roku na konferencji w Madrycie przyjęła plan „Europa wolna od dymu tytoniowego”, który zakłada m.in. coroczne obchody „Światowego Dnia bez Tytoniu”  ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami wywoływanymi przez palenie papierosów.

Każdego roku WHO stara się w tym dniu zwrócić uwagę ludzi na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków palenia tytoniu.

Nasi uczniowie tak  promują zdrowy tryb życia :

  • Ciesz się życiem razem z nami, papierosy są wrogami!
  • W twych rękach papierosów paka, uważaj, bo umrzesz na raka!
  • Nałogowi powiedz NOT – twoje życie będzie HOT!
  • Powiedz NIE , a nie będziesz na dnie!
  • Im papierosów mniej, tym zdrowiu lżej!
  • Nie palę , nie piję i  super żyję!

15 maja obchodzimy Dzień Niezapominajki

#zdalniealerazem

15 maja obchodzone jest święto polskiej niezapominajki, mające na celu promowanie walorów pięknej, polskiej przyrody, stałe przypominanie o ochronie środowiska i zachowaniu różnorodności biologicznej Polski.

Ale nie tylko!

„Niezapominajki pomagają pamiętać”

Święto ma również na celu zachowanie od zapomnienia ważnych chwil w życiu, osób, miejsc i zdarzeń. Pamiętajmy więc o tym co dla nas najważniejsze i najpiękniejsze, o tym co było , przeminęło ,upłynęło…

Wszystkim odwiedzającym naszą stronę  przesyłamy bukiet niezapominajek 🙂

#zdalniealerazem

12 maja 2020 obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek

Wszystkim  paniom pielęgniarkom i panom pielęgniarzom – naszym   bohaterom
z całego serca DZIĘKUJEMY!

Życzymy dużo zdrowia, wytrwałości i cierpliwości! Samych radosnych i słonecznych dni!

 

 

11 MAJA 2020 – TO DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA

#zdalniealerazem

Niedawno obchodziliśmy Dzień Ziemi. Nasi uczniowie przygotowali piękne i wymowne plakaty świadczące o tym, że losy Ziemi nie są im obojętne. Bardzo nas to cieszy.

Dzisiaj obchodzimy DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA.

Dzień bez Śmiecenia to idea, która jest efektem porozumienia młodzieży z kilkunastu krajów współdziałających w ramach międzynarodowego programu „Europejski Eko-Parlament Młodzieży”.  Jej celem jest edukacja i zachęcanie społeczeństwa do aktywnego promowania selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. W Polsce Dzień bez Śmiecenia obchodzony jest od 11 maja 2007 roku. To właśnie 11 maja w naszym kraju rozpoczął funkcjonowanie system gospodarki odpadami opakowaniowymi.

W ramach wydarzenia organizowane są konferencje, festyny, seminaria, konkursy i inne akcje społeczne promujące segregowanie odpadów. Segregowanie sprawia, że pozornie nieprzydatne rzeczy, które uchodzą za śmieci, mogą zamienić się w pełno wartościowe przedmioty: zabawki, drzwi, ubrania, meble. Segregowanie to ogromny zysk dla środowiska naturalnego.

Zapamiętajcie dorośli, zapamiętajcie dzieci
Zawsze i wszędzie segregujemy śmieci!

Zainteresowanych odsyłamy na stronę www.dzienbezsmiecenia.pl. Więcej na temat segregacji śmieci w folderze pedagoga.

9 MAJA -TO DZIEŃ UNII EUROPEJSKIEJ

#zdalniealerazem

Dzień Europy jest dniem, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie. 9 maja przypada rocznica podpisania historycznej Deklaracji Schumana. W swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w 1950 r. Robert Schuman (ówczesny francuski minister spraw zagranicznych) zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny. Plan Schumana uważa się za zalążek tego, czym dzisiaj jest Unia Europejska.

Tradycją naszej szkoły są noszone w tym dniu stroje w kolorach Unii czyli żółto-niebieskich.

Pamiętacie?

Więcej o Unii Europejskiej (ciekawostki, zagadki itp.) – w folderze pedagoga szkolnego

 

 

#zdalniealerazem

MAJOWE ŚWIĘTA!

Międzynarodowe Święto Pracy lub inaczej Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, to święto obchodzone corocznie 1 maja dla upamiętnienia i uznania osiągnięć klasy robotniczej. W Polsce dzień ten jest świętem państwowym ustawowo wolnym od pracy.

Od 2004 roku -1 maja zbiega się z ważną dla Polski datą- wstąpienia do Unii Europejskiej.

Jest to święto stosunkowo młode. Ustanowiono je w 2004r. ustawą Sejmu RP z dnia 20 lutego 2004r. Święto to obchodzi się poprzez organizowanie różnego rodzaju akcji i happeningów o charakterze patriotycznym. W tym dniu wszyscy wywieszamy flagę narodową.

2 maja kiedy świętujemy Dzień Flagi koniecznie trzeba pamiętać również o Dniu Polonii  i Polaków za Granicą. Bo przecież wszyscy Polacy to jedna rodzina!

Dzień ten upamiętnia uchwalenie pierwszej konstytucji w nowożytnej Europie (drugiej na świecie) w 1791 roku. W dokumencie zawarto wiele postępowych tez, m.in. zrównano mieszczan i szlachtę, zapewniono ochronę chłopom, swobodę wyznania, powołano dwuizbowy parlament i zniesiono liberum veto.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku 3 maja został oficjalnie ustanowiony świętem narodowym – jednym z najważniejszych w czasach międzywojennych. Idee wolnościowe  i wyzwoleńcze, z którymi nieodłącznie kojarzyła się konstytucja, nie podobały się jednak władzom PRL – u. Na ponowne oficjalne ustanowienie Święta Narodowego Trzeciego Maja trzeba było poczekać do 1990 roku.

 Ciekawostki o świętach majowych, zagadki, wykreślanki i kolorowanki
-patrz folder -pedagoga szkolnego.