KOLEŻANKI I KOLEDZY!

Proszę Państwa, oto miś,
Miś jest bardzo grzeczny dziś,
Chętnie Państwu łapę poda,
Nie chce podać? – a to szkoda!
(„Niedźwiedź” J. Brzechwa)

25 listopada obchodzimy ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA.

Proponujemy, aby w dniu 25 listopada (poniedziałek) pojawiły się w szkole wszystkie pluszowe, ukochane misie 🙂

Misie, które przyjdą do szkoły dostaną uwagę pozytywną 🙂

Bądź życzliwy!!!

21.11. 2019r. obchodziliśmy ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ.
To dzień pełen  pozytywnych emocji. W szkole dominowały: żółte, a więc radosne elementy stroju.

Była Szkolna Tablica Życzliwości, z której każdy mógł wybrać miłe słowo i podarować je temu kogo lubi.

Był Kodeks Życzliwości i wiele informacji o tym jak i dlaczego warto być życzliwym.

Chcielibyśmy, aby Dzień Życzliwości obchodzony był przez cały rok.
Wtedy życie byłoby prostsze, milsze i o wiele przyjemniejsze 🙂

zdjęcia

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA Z UNICEF

20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia KONWENCJI 0 PRAWACH DZIECKA. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. W tym roku mija dokładnie 30 lat od uchwalenia najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych.

Tego  dnia wszyscy przyjdziemy do szkoły ubrani na niebiesko – przyłączymy się do setek tysięcy mieszkańców innych krajów, którzy także zaangażują się w globalne obchody MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PRAW DZIECKA Z UNICEF.

Koleżanki i koledzy!!!

21 listopada obchodzimy DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ.

Dlatego proponujemy aby w naszych strojach dominował kolor żółty. Tego dnia na parterze przygotowana zostanie  TABLICA ŻYCZLIWOŚCI, z której można będzie zabrać życzliwe słowo i ofiarować je koleżance lub koledze.

Happening „Bezpieczni na drodze”

„Bezpieczni na drodze” to tytuł happeningu, który 29 października 2019r. przeprowadzili uczniowie klasy 7a dla swoich młodszych kolegów z klasy „0” oraz 1a i 1b.

Uczniowie propagowali wśród najmłodszych świadome i bezpieczne zachowania na drodze. Zachęcali do korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych, które pomagają w ograniczaniu zagrożeń w ruchu drogowym.

Happening odbył się w ramach „Odblaskowej szkoły”

zdjęcia

PAMIĘTAMY!

Pamiętamy o 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

01.09.1939 – Niemcy napadły na POLSKĘ

17.09.1939r – wkroczenie wojsk radzieckich na terytorium Polski

09.05- DZIEŃ EUROPY

Kraje należące do Unii Europejskiej 9. maja  obchodzą DZIEŃ EUROPY.

Proponujemy aby dzień 09.05.2019r był dniem kolorów Unii,
aby dominowały  w naszych  strojach kolory:
ŻÓŁTY i GRANATOWY
(ewentualnie niebieski).
Za odpowiedni dobór kolorystyczny strojów można będzie
otrzymać uwagę pozytywną!!!

Dzień Ziemi

29 kwietnia 2019 roku w naszej szkole odbył się happening z okazji Dnia Ziemi.  Światowy dzień Ziemi wymyślono po to, by miliardy ludzi pochyliły się nad losem planety, na której żyją. Hasłem tegorocznej kampanii jest ochrona zaginionych gatunków.

Uczniowie klasy 3c zaprezentowali przykłady chronionych w Polsce, tj. tojad mocny, widłaki, grzybień biały, kozica, modraszek gniady praz nietoperze.

Dzisiejsza akcja przypomniała nam, że dbanie o wszystkie rośliny i zwierzęta chronione jest naszym obowiązkiem.

zdjęcia

„W krainie szczęśliwego dzieciństwa czyli co uczniowie PSP nr 1 wiedzą o prawach dziecka?”

Prawa człowieka są w dzisiejszym świecie uniwersalną wartością, która stanowi podstawę współczesnego demokratycznego państwa prawa. Tworzą one również jeden z mechanizmów gwarantujących wolność jednostki. Zadaniem szkoły jest więc przekazywanie wiedzy na temat praw człowieka, praw dziecka i praw ucznia. Temu celowi służą projekty edukacyjne, programy wychowawczo – profilaktyczne, dyskusje na lekcjach wychowawczych. Najważniejszym jednak celem nauczania o prawach człowieka jest tworzenie takiej atmosfery w szkole, żeby prawa były przestrzegane i respektowane. Ważne jest by u uczniów kształtować umiejętność rozpoznawania własnych praw i obowiązków, rozwijania samorządności uczniów, prezentacji własnych sądów, opinii, tolerancji wobec poglądów głoszonych przez innych.

Tym zadaniom i celom miała służyć m.in. realizacja Programu „W krainie szczęśliwego dzieciństwa czyli co uczniowie PSP nr 1 wiedzą o prawach dziecka?”, który był skierowany do całej społeczności uczniowskiej.

W ramach programu:

  • Odbył się happening dla uczniów klas 0, 1, 2 i 4 przygotowany przez uczniów klasy 8b zawierający informacje na temat praw dziecka i dokumentów chroniących prawa dziecka,
  • Przygotowano gazetki i informacje o prawach dzieci oraz o prawach i obowiązkach ucznia
  • W klasach 8 przeprowadzono Quiz dotyczący znajomości praw dziecka
  • Przygotowano hasła dotyczące praw i obowiązków ucznia – następnie znalazły się one w Kodeksie PSP nr 1
  • Przygotowano prezentację multimedialną pt. „Łamanie praw dziecka we współczesnym świecie”

zdjęcia