BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE!

To hasło było motywem przewodnim  happeningu przygotowanego przez uczniów klasy 2a . Pod czujnym okiem pana dzielnicowego dzieci ćwiczyły umiejętność poruszania się w kolumnie, bezpiecznego i zgodnego z przepisami przechodzenia przez jezdnię oraz miały możliwość wykazania się znajomością znaków drogowych.

Uczniowie mieli ze sobą plakaty i hasła skierowane do kierowców. Prosili w nich o to, aby byli zawsze trzeźwi np. „Trzeźwy kierowca-to bezpieczny kierowca”, aby zwolnili np.  „Jedź wolniej! Nie spiesz się!” oraz  pamiętali o najmłodszych użytkownikach dróg np.  „Kierowco! Pamiętaj o nas!”.

W czasie wyjścia dzieci rozdawały ulotki seniorom. Ulotki informowały i przypominały o konieczności noszenia odblasków oraz bezpiecznych zachowań na drodze. Seniorzy chętnie przystawali, rozmawiali z uczniami i podkreślali, że zarówno noszenie odblasków jak i  zachowanie zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym to bardzo ważna sprawa, o której dużo i często należy mówić.

Dzisiejsze wyjście uczniów klasy 2a miało w  założeniu propagować bezpieczeństwo na drodze, mamy nadzieję, że nasze cele zostały zrealizowane.

zdjęcia

Świat motyla

Uczniowie klasy II a uczestniczyli w lekcji przyrody, która odbyła się w Muzeum Motyli w Bochni.

Największe, najmniejsze i nietypowe okazy motyli, ogrom informacji o ich życiu i budowie, oglądanie skrzydła pod mikroskopem oraz filmu o przeobrażaniu się poczwarki w pięknego motyla – wrażenia związane  z tymi doświadczeniem  zostaną na długo w pamięci każdego dziecka.

zdjęcia

Bezpieczeństwo najważniejsze!

Od początku września uczniowie naszej szkoły poznają zasady bezpiecznego zachowania w szkole i poza nią. Uczniowie klasy drugiej zaprosili młodszych kolegów na wspólne oglądanie filmu edukacyjnego pt. Bezpieczeństwo pieszego na drodze.

Podsumowaniem filmu był mini quiz „Dziesięć pytań do…….uczniów”

zdjęcia

SPOTKANIE Z PANEM POLICJANTEM

 

28.09.2018r pan policjant aspirant Stanisław Gawlik z Komendy Powiatowej Policji  w Brzesku spotkał się z uczniami klas: „0”, 1a i 2a.

Tematem „przewodnim” spotkania było bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły. Dzieci przypominały sobie jak przechodzić przez ulicę, jak ostrożnie wsiadać i wysiadać z autobusu czy  samochodu. Pan aspirant zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa związane z poruszaniem się w ruchu drogowym, omówił sposoby ich unikania lub pokonywania. Przypomniał o telefonach alarmowych i sposobach wzywania pomocy. Nasz gość podkreślił znaczenie kamizelek i elementów odblaskowych. Opowiedział również dzieciom o pracy policjanta.

W dalszej części spotkania dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się dużą wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na koniec pan policjant rozdał dzieciom odblaski.

Dziękujemy za miłe i niezwykle pouczające spotkanie.

zdjęcia

Bezpieczna droga do szkoły!

Wszyscy wiemy, jak ważne jest, aby droga do szkoły była bezpieczna. Dlatego nieustannie należy kształtować u dzieci prawidłowe nawyki uczestnictwa w ruchu drogowym. Im wcześniej, tym lepiej!

Ostrożność, przechodzenie na drugą stronę drogi we właściwy sposób i we właściwych miejscach, noszenie odblasków – to wszystko przyczynia się do bezpieczeństwa pieszych.

Żeby dzieci o tym pamiętały, przeprowadzamy wśród naszych najmłodszych uczniów  cykl zajęć „Bezpieczna droga do szkoły” (część projektu „Odblaskowa szkoła”).

Mądre Sowy-bo tak nazywa się grupa „0” – wykonują wiele zadań związanych z poruszaniem się pieszo- poznają znaki drogowe, zasady ruchu drogowego i uczą się, jak zachować się w sytuacjach zagrożenia.

Ich ostatnie prace z tym związane wykonane zostały  z ogromnym zaangażowaniem z plastikowych zakrętek. Sygnalizatory świetlne zdobią korytarz naszej szkoły i przypominają:
To czerwone woła STOP, stój i czekaj grzecznie-a zielone prosi: idź, możesz przejść bezpiecznie 🙂

Dzieci potrafią też fantastycznie wykonać piosenkę pt. „Numer alarmowy”.

I już nikt nie zapomni, że numer ratunkowy to 112! 🙂

NASI MILI GOŚCIE

 

14. 09. 2018r. uczniowie klas: 4, 1 i „O” uczestniczyli w spotkaniu z ratownikiem medycznym i wolontariuszem Malty Służby Medycznej p. Bartłomiejem Kuralem.

Celem spotkania było zapoznanie  dzieci z pracą ratownika, informacja o sposobach reagowania w sytuacjach zagrożenia życia oraz umiejętności korzystania z telefonów alarmowych. Uczniowie poznali zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i mieli okazję aktywnego udziału w ćwiczeniach praktycznych, które wykonywali z prawdziwym zaangażowaniem. Zajęcia prowadzone były w sposób  ciekawy i dostosowany do możliwości percepcyjnych uczniów, stąd też cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Dziękujemy  za  przeprowadzenie spotkań z uczniami, w czasie których mieli oni możliwość poznania  sylwetki wolontariusza  prawdziwie zaangażowanego w pracę na rzecz innych. Wolontariusza, dla których idea niesienia pomocy jest pięknym przepisem na życie.

zdjęcia
Dziękujemy i życzymy powodzenia 🙂

Spotkanie ze strażakami

29 maja uczniowie z klas 1a odwiedzili Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku.
Wyjście miało na celu zapoznanie dzieci ze specyfiką pracy strażaka, poznania warunków codziennej służby strażaka oraz poszerzenie wiedzy w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
Na początku uczniowie poznali plan pracy strażaka oraz oglądnęli filmy edukacyjne  dotyczące bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowia. Następnie udali się do garażu, gdzie strażacy zaprezentowali wozy strażackie i omówili podstawowe wyposażenie pożarnicze różnych samochodów ratowniczo-gaśniczych.
Największym zainteresowaniem dzieci cieszyły się nowo nabyty wóz strażacki i kład pożarniczy, na których miały możliwość zrobienia pamiątkowych zdjęć. Zaś najwięcej radości sprawiła najmłodszym prezentacja środka gaśniczego w postaci strumienia wody, która stała się dla nich okazją do krótkiej, ale żywiołowej zabawy.
Uczniowie z wycieczki wrócili do szkoły bogatsi o niezapomniane wrażenia i wiedzę na temat bezpieczeństwa pożarowego.

zdjęcia

Mistrz Kaligrafii

Uczniowie klasy I brali udział w konkursie kaligraficznym „I ty się popisz”. Przepisując tekst  wiersza Juliana Tuwima „Abecadło”  wykazali się wysokimi umiejętnościami kaligraficznymi. Pan dyrektor wręczył dyplomy i nagrody najlepszym pisarzom.

Mistrzem Kaligrafii została Aleksandra Koper
Wyróżnienia otrzymali: Oliwia Chmura, Jakub Majczak, Gabriel Sukiennik

Dziękujemy  Radzie  Rodziców za ufundowanie nagród 🙂

zdjęcia