Koleżanki i koledzy !

Zachęcamy uczniów klas: 4a, 6a i 8a do udziału w konkursie plastycznym „MAM WŁASNĄ GODNOŚĆ… CZYLI O PRAWACH DZIECKA” czyli do wykonania plakatu prezentującego prawa dziecka. Uczestnik konkursu powinien dostarczyć pracę do nauczyciela historii w terminie do 16 listopada 2020r

Konkurs na recenzję ulubionej książki

Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych uczniów do udziału w konkursie na recenzję ulubionej książki:
„Książka, którą warto  przeczytać”.

Zapoznaj się z regulaminem, podejmij decyzję, napisz, weź udział i wygraj nagrody!  

 

REGULAMIN KONKURSU NA RECENZJĘ ULUBIONEJ KSIĄŻKI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Konkurs organizowany pod nazwą „Konkurs na recenzję ulubionej książki ”, jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest biblioteka działająca w PSP nr 1 w Brzesku
 3. Prace zawierające recenzję ulubionej książki powinny zostać dostarczone do p. Edyty Zachary (biblioteka szkolna) do 30. 10. 2020 r.

II. CELE KONKURSU:

 1. Popularyzowanie twórczości literackiej, propagowanie idei czytania.
 2. Pobudzenie wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej.
 3. Promocja czytelnictwa literatury pięknej wśród dzieci i młodzieży szkoły podstawowej.
 4. Kształtowanie umiejętności wyrażania refleksji i opinii o dziele literackim.

III. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej PSP 1 w Brzesku.
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie krótkiej recenzji ulubionej książki. Każdy uczestnik składa 1 recenzję.
 3. Prace powinny być czytelne, starannie napisane ciemnym długopisem lub na komputerze i opisane według wzoru:
  Imię i nazwisko oraz klasa uczestnika konkursu
  Tytuł i autor recenzowanej książki


IV. NAGRODY:

 1. Nagrodami w Konkursie są książki. Przyznane zostaną trzy wyróżnienia.
 2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień Regulaminu rozstrzyga Organizator.

„Znamy Wasze Imiona”

29 września 2020r. w RCKB odbyło się uroczyste podsumowanie corocznego konkursu „Znamy wasze imiona”, który był skierowany do uczniów szkół powiatu brzeskiego.
Celem konkursu jest ocalenie od zapomnienia historii społeczności żydowskiej, która
od kilkuset lat współistniała na tych terenach i współtworzyła nasze miasto – Brzesko.

Naszą szkołę reprezentował Bartłomiej Kępa z klasy 8a
i otrzymał wyróżnienie w konkursie.
Gratulujemy!

II SZKOLNY KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLO- I NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

28 września 2020 roku odbył się w naszej szkole quiz wiedzy o krajach anglo –
i niemieckojęzycznych, którego organizatorami byli  nauczyciele języka angielskiego
i niemieckiego.

W konkursie uczestniczyło łącznie 19 uczniów spośród klasy czwartej, szóstej i ósmej.

Głównym celem konkursu było rozwijanie zainteresowania językiem angielskim
i niemieckim oraz przybliżenie kultury, tradycji i zwyczajów krajów anglo-
i niemieckojęzycznych.

WYNIKI

I miejsce – Bartosz Szczepański (kl.6a)
II miejsce – Hanna Pączek (kl.6a ) i Gabriel Sukiennik ( kl.4a)
III miejsce – Izabela Duch (kl. 8a) i Bartłomiej Kępa (kl. 8a)

Wyróżnienie – Samuel Kostrzewa-Seyoum (kl. 8a) i Jakub Majczak (kl. 4a)

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy  i życzymy dalszych sukcesów!

zdjęcia

Gratulujemy zdobytych punktów wszystkim uczestnikom konkursu „Kangur” 2020 r. W szczególności gratulujemy Gabrielowi Sukiennikowi uczniowi klasy 3 a,
który otrzymał wyróżnienie.

W kategorii:  Żaczek kl. 2
Juliusz Madej

W kategorii:  Maluch kl. 3
Gabriel Sukiennik   wyróżnienie
Julia Płaneta
Maja Witkowska
Jakub Majczak
Julian Ludwa
Wojciech Nowak
Anna Ropek
Karol Świerczek

W kategorii: Beniamin kl. 5
Jakub Grzebienarz
Bartosz Szczepański
Julita Koryga

W kategorii: Kadet kl. 7
Bartłomiej Kępa
Adrian Jemioło
Kamil Marecik

 

Konkurs Matematyczny KANGUR – ważne!

W związku z ogólną sytuacją – szkoły zamknięte – konkurs Kangur 2020, który miał odbyć się 19 marca, był już dwukrotnie przekładany.

W obecnej chwili Komitet Organizacyjny Konkursu doszedł do wniosku, że nie sposób dalej przekładać zawodów i postanowił przeprowadzić je za pośrednictwem Internetu na platformie: dzwonek.pl w zakładce KONKURSY.

Zostały na niej stworzone konta wszystkich szkół  biorących udział w konkursie oraz konta dla wszystkich uczestników.

W związku z tym, iż konkurs ma być przeprowadzony w sposób zdalny, odbędzie się też konkurs próbny (aby umożliwić przećwiczenie nowej formuły konkursu). Konkurs odbywa się dla następujących kategorii:

W poniższej tabelce uczestnicy konkursu sprawdzą sobie, kiedy odbędzie się konkurs próbny i właściwy konkurs w ich kategorii:

 

Uczniowie klas 2 – kategoria ŻACZEK

Uczniowie klas 3 i 4 – kategoria MALUCH

Uczniowie klas 5 i 6 – kategoria BENIAMIN

Uczniowie klas 7 i 8 – kategoria KADET

Terminarz Konkursu w zależności od kategorii dla regionu krakowskiego

Terminarz Konkursu w zależności od kategorii:

Kategoria Konkurs próbny Konkurs Kangur 2020
Student 22.05.2020, godz. 14:30 28.05.2020 (czwartek), godz. 16:30
Junior 22.05.2020, godz. 16:30 29.05.2020 (piątek), godz. 16:30
Kadet 25.05.2020, godz. 14:15 02.06.2020 (wtorek), godz. 16:45
Beniamin 25.05.2020, godz. 17:15 03.06.2020 (środa), godz. 17:15
Maluch 26.05.2020, godz. 14:30 04.06.2020 (czwartek), godz. 17:00
Żaczek 26.05.2020, godz. 16:45 05.06.2020 (piątek), godz. 16:45

W bieżącej edycji KONKURS KANGUR zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl.

Konta uczniów, którzy wezmą udział w konkursie, zostały automatycznie utworzone na tej platformie i przypisane do wirtualnej szkoły, stworzonej na potrzeby konkursu.

PILNE:

 • Bardzo proszę uczniów, aby zapoznali się z treścią Instrukcji dla uczestnika konkursu (Kliknij tutaj, aby pobrać instrukcję.)
 • Loginy i hasła dotrą do Was najpóźniej do 19.05.2020 (nauczyciele matematyki drogą mailową)
 • Po zalogowaniu się, w profilu konta uzupełnijcie imię i nazwisko, co ułatwi później identyfikację Waszych wyników, a opiekunowi konkursu sprawdzenie, czy uczniom udało się zalogować na Platformę.
 • Termin logowania do 21.05.2020 godz.20.00.

Czas konkursu wydłużony do 90 minut.

Konkurs dla klas pierwszych

MISTRZ KALIGRAFII

Regulamin konkursu:

I. Organizatorem konkursu jest nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Magdalena Wojnicka

II. Cele konkursu:

-rozpowszechnianie wśród uczniów sztuki kaligrafii, czyli sztuki pięknego pisania,
– rozbudzanie umiejętności kształtnego, starannego i estetycznego pisania,
– rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,
– kształtowanie charakteru – wyrabianie cierpliwości, dokładności i spokoju
– odkrywanie oraz rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów.

III.  Konkurs skierowany jest dla uczniów klas pierwszych z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzesku.

IV. Zasady uczestnictwa

W dniu 3.06.2020 r. (środa) o godzinie 17.00  na dysku google klasy 1a i 1b  pod nazwą Konkurs Kaligraficzny zostanie zamieszczony tekst wiersza, który uczestnicy konkursu maja za zadanie przepisać na kartkę w liniaturę.

Czas konkursu jest ograniczony. Opiekunowie przesyłają podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą dobrej jakości zdjęcia prac na numer telefonu 661 259 520 do dodziny18.00. Prace przesłane później nie będą brane pod uwagę. Jednocześnie wersję papierową należy przynieść do szkoły w dniach 4.06-5.06. estetycznie zapakowaną i podpisaną imieniem i nazwiskiem oraz klasą.

V. Kryteria oceny

Komisja Konkursowa  podczas oceny prac uwzględni:

– ogólne wrażenie estetyczne,
– czytelność, estetykę, ład,
– prawidłowe rozmieszczenie tekstu,
– poprawność ortograficzną i interpunkcyjną,
– właściwe łączenie liter,
– równomierne położenie liter.

Obowiązuje zakaz korzystania z korektorów. Uczniowie przepisują tekst używając zwykłego pióra atramentowego. Prace napisane piórem kulkowym, zmazywalnym(siła tarcia) nie będą brane pod uwagę.

IV, Ocena prac konkursowych

Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie Mistrza Kaligrafii dokona komisja powołana przez organizatora. Rozstrzygnięcie konkursu będzie ogłoszone na stronie naszej szkoły, natomiast wręczenie dyplomów i nagród nastąpi w najbliższym czasie po powrocie do szkoły.

Szkolny Konkurs Piosenki

Szkolny Konkurs Piosenki  „Śpiewajmy dla Jana Pawła II z okazji 100 rocznicy urodzin” adresowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły. Piosenka powinna być związana z życiem i pontyfikatem Jana Pawła II. Można zaśpiewać ją solo lub w zespole np. rodzinnie lub z koleżanką, kolegą. Wysyłając nagranie audio proszę dołączyć zdjęcie wykonawców, przy pliku video nie trzeba dołączać zdjęć. Najlepsze wykonania  zostaną nagrodzone . Termin wysyłania nagrań upływa 25 maja. Zgłoszenia przyjmuje p. Iwona Mikołajek. Na dysku google w folderze materiały dla uczniów znajdują się pliki z piosenkami i podkładami muzycznymi oraz tekstami z których można skorzystać, a także karta zgłoszenia. Włączmy się w tę akcję, uczcijmy naszego wspaniałego Rodaka i zaśpiewajmy dla Jana Pawła II sami lub z naszymi bliskimi czy przyjaciółmi.

formularz zgłoszenia

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKOWEGO „MY ENGLISH MIND MAP”

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom szkolnego konkursu językowo MY ENGLISH MIND MAP, skierowanego dla uczniów klasy 5a i 7a. Zadanie konkursowe polegało na samodzielnym przygotowaniu mentalnej mapy myśli w języku angielskim, wybierając jeden z podanych tematów leksykalnych.

Oto wyniki i ich zwycięskie prace:

I miejsce Mateusz Jankowski (kl. 5a)         

II miejsce (ex aequo) Iza Duch (kl. 7a) i Hania Pączek (kl. 5a)

III miejsce Jonasz Sowa (kl. 7a)

Zwycięzcom bardzo serdecznie gratulujemy!