Gratulujemy zdobytych punktów wszystkim uczestnikom konkursu „Kangur” 2020 r. W szczególności gratulujemy Gabrielowi Sukiennikowi uczniowi klasy 3 a,
który otrzymał wyróżnienie.

W kategorii:  Żaczek kl. 2
Juliusz Madej

W kategorii:  Maluch kl. 3
Gabriel Sukiennik   wyróżnienie
Julia Płaneta
Maja Witkowska
Jakub Majczak
Julian Ludwa
Wojciech Nowak
Anna Ropek
Karol Świerczek

W kategorii: Beniamin kl. 5
Jakub Grzebienarz
Bartosz Szczepański
Julita Koryga

W kategorii: Kadet kl. 7
Bartłomiej Kępa
Adrian Jemioło
Kamil Marecik

 

Konkurs Matematyczny KANGUR – ważne!

W związku z ogólną sytuacją – szkoły zamknięte – konkurs Kangur 2020, który miał odbyć się 19 marca, był już dwukrotnie przekładany.

W obecnej chwili Komitet Organizacyjny Konkursu doszedł do wniosku, że nie sposób dalej przekładać zawodów i postanowił przeprowadzić je za pośrednictwem Internetu na platformie: dzwonek.pl w zakładce KONKURSY.

Zostały na niej stworzone konta wszystkich szkół  biorących udział w konkursie oraz konta dla wszystkich uczestników.

W związku z tym, iż konkurs ma być przeprowadzony w sposób zdalny, odbędzie się też konkurs próbny (aby umożliwić przećwiczenie nowej formuły konkursu). Konkurs odbywa się dla następujących kategorii:

W poniższej tabelce uczestnicy konkursu sprawdzą sobie, kiedy odbędzie się konkurs próbny i właściwy konkurs w ich kategorii:

 

Uczniowie klas 2 – kategoria ŻACZEK

Uczniowie klas 3 i 4 – kategoria MALUCH

Uczniowie klas 5 i 6 – kategoria BENIAMIN

Uczniowie klas 7 i 8 – kategoria KADET

Terminarz Konkursu w zależności od kategorii dla regionu krakowskiego

Terminarz Konkursu w zależności od kategorii:

Kategoria Konkurs próbny Konkurs Kangur 2020
Student 22.05.2020, godz. 14:30 28.05.2020 (czwartek), godz. 16:30
Junior 22.05.2020, godz. 16:30 29.05.2020 (piątek), godz. 16:30
Kadet 25.05.2020, godz. 14:15 02.06.2020 (wtorek), godz. 16:45
Beniamin 25.05.2020, godz. 17:15 03.06.2020 (środa), godz. 17:15
Maluch 26.05.2020, godz. 14:30 04.06.2020 (czwartek), godz. 17:00
Żaczek 26.05.2020, godz. 16:45 05.06.2020 (piątek), godz. 16:45

W bieżącej edycji KONKURS KANGUR zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl.

Konta uczniów, którzy wezmą udział w konkursie, zostały automatycznie utworzone na tej platformie i przypisane do wirtualnej szkoły, stworzonej na potrzeby konkursu.

PILNE:

 • Bardzo proszę uczniów, aby zapoznali się z treścią Instrukcji dla uczestnika konkursu (Kliknij tutaj, aby pobrać instrukcję.)
 • Loginy i hasła dotrą do Was najpóźniej do 19.05.2020 (nauczyciele matematyki drogą mailową)
 • Po zalogowaniu się, w profilu konta uzupełnijcie imię i nazwisko, co ułatwi później identyfikację Waszych wyników, a opiekunowi konkursu sprawdzenie, czy uczniom udało się zalogować na Platformę.
 • Termin logowania do 21.05.2020 godz.20.00.

Czas konkursu wydłużony do 90 minut.

Konkurs dla klas pierwszych

MISTRZ KALIGRAFII

Regulamin konkursu:

I. Organizatorem konkursu jest nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Magdalena Wojnicka

II. Cele konkursu:

-rozpowszechnianie wśród uczniów sztuki kaligrafii, czyli sztuki pięknego pisania,
– rozbudzanie umiejętności kształtnego, starannego i estetycznego pisania,
– rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,
– kształtowanie charakteru – wyrabianie cierpliwości, dokładności i spokoju
– odkrywanie oraz rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów.

III.  Konkurs skierowany jest dla uczniów klas pierwszych z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzesku.

IV. Zasady uczestnictwa

W dniu 3.06.2020 r. (środa) o godzinie 17.00  na dysku google klasy 1a i 1b  pod nazwą Konkurs Kaligraficzny zostanie zamieszczony tekst wiersza, który uczestnicy konkursu maja za zadanie przepisać na kartkę w liniaturę.

Czas konkursu jest ograniczony. Opiekunowie przesyłają podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą dobrej jakości zdjęcia prac na numer telefonu 661 259 520 do dodziny18.00. Prace przesłane później nie będą brane pod uwagę. Jednocześnie wersję papierową należy przynieść do szkoły w dniach 4.06-5.06. estetycznie zapakowaną i podpisaną imieniem i nazwiskiem oraz klasą.

V. Kryteria oceny

Komisja Konkursowa  podczas oceny prac uwzględni:

– ogólne wrażenie estetyczne,
– czytelność, estetykę, ład,
– prawidłowe rozmieszczenie tekstu,
– poprawność ortograficzną i interpunkcyjną,
– właściwe łączenie liter,
– równomierne położenie liter.

Obowiązuje zakaz korzystania z korektorów. Uczniowie przepisują tekst używając zwykłego pióra atramentowego. Prace napisane piórem kulkowym, zmazywalnym(siła tarcia) nie będą brane pod uwagę.

IV, Ocena prac konkursowych

Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie Mistrza Kaligrafii dokona komisja powołana przez organizatora. Rozstrzygnięcie konkursu będzie ogłoszone na stronie naszej szkoły, natomiast wręczenie dyplomów i nagród nastąpi w najbliższym czasie po powrocie do szkoły.

Szkolny Konkurs Piosenki

Szkolny Konkurs Piosenki  „Śpiewajmy dla Jana Pawła II z okazji 100 rocznicy urodzin” adresowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły. Piosenka powinna być związana z życiem i pontyfikatem Jana Pawła II. Można zaśpiewać ją solo lub w zespole np. rodzinnie lub z koleżanką, kolegą. Wysyłając nagranie audio proszę dołączyć zdjęcie wykonawców, przy pliku video nie trzeba dołączać zdjęć. Najlepsze wykonania  zostaną nagrodzone . Termin wysyłania nagrań upływa 25 maja. Zgłoszenia przyjmuje p. Iwona Mikołajek. Na dysku google w folderze materiały dla uczniów znajdują się pliki z piosenkami i podkładami muzycznymi oraz tekstami z których można skorzystać, a także karta zgłoszenia. Włączmy się w tę akcję, uczcijmy naszego wspaniałego Rodaka i zaśpiewajmy dla Jana Pawła II sami lub z naszymi bliskimi czy przyjaciółmi.

formularz zgłoszenia

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKOWEGO „MY ENGLISH MIND MAP”

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom szkolnego konkursu językowo MY ENGLISH MIND MAP, skierowanego dla uczniów klasy 5a i 7a. Zadanie konkursowe polegało na samodzielnym przygotowaniu mentalnej mapy myśli w języku angielskim, wybierając jeden z podanych tematów leksykalnych.

Oto wyniki i ich zwycięskie prace:

I miejsce Mateusz Jankowski (kl. 5a)         

II miejsce (ex aequo) Iza Duch (kl. 7a) i Hania Pączek (kl. 5a)

III miejsce Jonasz Sowa (kl. 7a)

Zwycięzcom bardzo serdecznie gratulujemy!

 

MY ENGLISH MIND MAP

W związku z tym, że 23 kwietnia obchodzony jest DZIEŃ JĘZYKA ANGIELSKIEGO zapraszam wszystkich uczniów klasy 5a i 7a do wzięcia udziału
w szkolnym konkursie MY ENGLISH MIND MAP 🙂
Zapoznajcie się z regulaminem i do dzieła!!!

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
„MY ENGLISH MIND MAP”

 1. Adresaci konkursu: uczniowie klasy 5a i 7a Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzesku.
 2. Organizator konkursu:
  nauczyciel języka angielskiego w PSP NR 1 w Brzesku- Agata Kurek.
 3. Cele konkursu:
 • propagowanie twórczości plastycznej i językowej uczniów
 • rozwijanie motywacji do nauki języka angielskiego
 • poszerzanie słownictwa z zakresu języka angielskiego
 • kształtowanie u uczniów umiejętności poszukiwania wiedzy w różnych źródłach i miejscach
 1. Termin dostarczania prac: do 30.04.2020. Prace należy przesłać w formacie WORD, PDF, w formie skanu lub zdjęcia na adres mailowy englishszkola1@wp.pl. W temacie maila należy wpisać imię i nazwisko ucznia.
 2. Zasady uczestnictwa w konkursie:
  a) Uczestnik wybiera jeden z zakresów tematycznych i tworzy do niego mapę myśli (mind map).
  b) Technika wykonania mapy myśli jest DOWOLNA (np. rysunek kolorowy, rysunek graficzny, rysunek wykonany techniką komputerową).
  c) Tematy do wyboru:
 • Food
 • Family
 • Animals
 • Sports
 • Weather
 • House
 • Festivals
 • Body

  d) Najlepsze prace zostaną nagrodzone: dyplomami, cząstkowymi ocenami z j. angielskiego oraz drobnymi upominkami. Prace zostaną opublikowane na stronie internetowej i Facebooku szkoły.
  e) Ogłoszenie wyników nastąpi  7 maja br. na stronie internetowej i  Facebooku naszej szkoły.
  f) Wręczenie nagród i dyplomów nastąpi w dniu zakończenia roku szkolnego
  g) Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika w celach promocyjnych związanych z konkursem.
 1. Kryteria oceniania:
 • zgodność pracy z tematem
 • poprawność językową
 • pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu
 • estetykę i technikę wykonania pracy

Nauczyciel języka angielskiego Agata Kurek

PONIŻEJ PREZENTUJĘ PRZYKŁADOWE PRACE

 

 

#zdalniealerazem

Drodzy uczniowie!

Przedstawiamy wyniki konkursów przeprowadzonych w ramach Programu
Żyj zdrowo, żyj kolorowo”

 • Konkurs PLASTYCZNY „JAK ŻYĆ I ODŻYWIAĆ SIĘ ZDROWO”

I MIEJSCE:

Krzysztof Reszczyński                        klasa O
Jakub, Kacper, Kamil Rzepeccy         klasa 1a
Lena Odroń                                        klasa 2a
Jakub Majczak                                   klasa 3a

II MIEJSCE:

Gabriela Pukal                                   klasa 1a
Zofia Więcek                                      klasa 1b
Zuzanna Nowak                                 klasa 2a
Jakub Reszczyński                             klasa 3a

III MIEJSCE:    

Nikodem Gibała                                 klasa 2a
Maria Cichońska                                klasa 5a    

 •  KONKURS NA RYMOWANKĘ „ŻYJ ZDROWO, ŻYJ KOLOROWO”


I MIEJSCE:
Sylwia Gabryel                       klasa 7a
Julia Płaneta                          klasa 3a

II MIEJSCE :
Gabriel Sukiennik                   klasa 3a 

III MIEJSCE
Piotr Sukiennik                       klasa 2a

Serdecznie gratulujemy uczestnikom konkursów!
Jesteście kreatywni ,aktywni i twórczy! Brawo!

zdjęcia

PS.

W materiałach dla uczniów, w folderze pedagog szkolny  znajdują się zagadki żywieniowe. W wolnej chwili zajrzyjcie i rozwiążcie 🙂

 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO „MOJA KSIĄŻECZKA”

Konkurs  „Moja książeczka” przeznaczony jest dla dzieci klas 0-7 Publicznej  Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzesku.

Organizatorem konkursu literacko- plastycznego „ Moja książeczka” są nauczyciele PSP nr 1 w Brzesku – Luiza Biel, Edyta Zachara

Cele konkursu:

 • promowanie czytelnictwa wśród dzieci,
 • rozwijanie wrażliwości na poezję, prozę,
 • odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów,
 • budzenie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi,
 • promowanie talentu dzieci,
 • wzmacnianie wiary w swoje możliwości,

Zasady i warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie biorą udział uczniowie, którzy dostarczą do nauczyciela klasy „0”- Luizy Biel lub nauczyciela biblioteki- Edyty Zachary jedną napisaną i wykonaną przez siebie książeczkę;
 2. klasę może reprezentować dowolna ilość uczestników;
 3. książeczki należy dostarczyć do 30 kwietnia 2020 r. wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia; plik do pobrania
 4. rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 maja br.;
 5. uczestników oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora konkursu;
 6. laureaci konkursu otrzymają nagrody.

Decyzja Jury o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania się. Wśród wszystkich uczestników konkursu „Moja książeczka” zostaną wyłonione miejsca oraz wyróżnienia w różnej kategorii wiekowej:

 • klasy 0-1
 • klasy 2-3
 • klasa 5
 • klasa7
 1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika w celach promocyjnych związanych z konkursem.

Zasady konkursu:

 • Ocenie podlegać będzie wymyślona przez dziecko bajka, opowiadanie, komiks lub wiersz, ilustracje do treści wykonane dowolnymi technikami plastycznymi i złożone w formie książeczki.
 • Prosimy, aby książeczka na okładce miała podany tytuł i autora.

Organizatorzy konkursu:

Luiza Biel
Edyta Zachara