Nabór na stanowisko pracy

Zarządzenie – procedura naboru
Nabór na stanowisko głównego księgowego
Regulamin
Załączniki do regulaminu


Załącznik Nr 6 do Regulaminu

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

W PUBLICZNYM GIMNAZJUM  NR 1 IM.KRÓLOWEJ JADWIGI W BRZESKU

na stanowisko

Główny Księgowy
(nazwa stanowiska pracy)

Dyrektor Publicznym Gimnazjum  Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku informuje, że
w wyniku zakończenia procedury naboru  na w/w stanowisko została wybrana Pani

GRAŻYNA PALEJ
(imię i nazwisko)

 zamieszkała:  32-800 Brzesko, ul. Wiejska 127
(miejsce zamieszkania)

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Grażyna Palej spełnia wymagania formalne oraz nasze oczekiwania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko urzędnicze. Posiada wykształcenie wyższe i staż pracy na stanowisku  księgowego. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Środowiskowym Domu Samopomocy, Zespole Przedszkoli w Brzesku. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku księgowego.

Brzesko, dn. 13.04.2017

wicedyrektor mgr Anna Czernecka
(Data i podpis osoby upoważnionej)