Nauczyciele

Dyrektor szkoły:
mgr Piotr Podłęcki

Język polski:
mgr Agnieszka Szczepanek
mgr Edyta Zachara

Matematyka:
mgr Ewelina Rogóż

Historia:
mgr Małgorzata Kołodziej-Siciarz

Biologia:
mgr Małgorzata Góra

Chemia:
mgr Małgorzata Góra

Geografia:
mgr Agata Koczwara

Informatyka:
mgr Piotr Podłęcki

Religia:
mgr Barbara Jawor
ks. Daniel Czerwień

Plastyka:
mgr Iwona Cięciwa

Wychowanie do życia w rodzinie:
mgr Małgorzata Kołodziej-Siciarz

Doradztwo zawodowe:
mgr Agnieszka Szczepanek

Język angielski:
mgr Agata Kurek

Język niemiecki:
mgr Judyta Kelner Sukiennik

Wychowanie fizyczne
mgr Rafał Cichoński

Fizyka:
mgr Piotr Podłęcki

Technika:
mgr Piotr Podłęcki

Muzyka:
mgr Iwona Mikołajek

Pedagog szkolny:
mgr Małgorzata Grabarz

Biblioteka:
mgr Edyta Zachara

Nauczanie przedszkolne
i wczesnoszkolne:

mgr Magdalena Wojnicka
mgr Iwona Cięciwa
mgr Magdalena Duda
mgr Małgorzata Stanuszek
mgr Małgorzata Kołodziej-Siciarz
mgr Barbara Surowiecka
mgr Luiza Biel

Świetlica:
mgr Katarzyna Licak
mgr Małgorzata Góra
mgr Agnieszka Szczepanek
mgr Barbara Jawor
mgr Rafał Cichoński