1b świętuje Dzień Matki

22 MAJA OBCHODZIMY DZIEŃ PRAW ZWIERZĄT

#zdalniealerazem

Dzień Praw Zwierząt  ustanowiony przez Klub Gaja co roku akcentuje uchwalenie przez  Sejm RP (w 1997 r.) Ustawy o ochronie zwierząt.

Art. 1, ust.1 tej ustawy mówi: „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”.
Ustawa o Ochronie Zwierząt była pierwszym  aktem prawnym w Polsce, który regulował postępowanie człowieka ze zwierzętami domowymi, gospodarskimi, wykorzystywanymi do celów rozrywkowych, do badań laboratoryjnych, utrzymywanymi w ogrodach zoologicznych oraz wolno żyjącymi. Ustawa zobowiązuje  organy administracji publicznej do podejmowania działań na rzecz ochrony zwierząt i współdziałanie w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami. Natomiast właścicieli zwierząt do przestrzegania praw zwierząt określonych w ustawie. Pamiętajmy o prawach naszych zwierząt – naszych przyjaciół!

Dla zainteresowanych  polecamy :

Ps. Co robią Wasze domowe zwierzątka w czasie wspólnego pobytu w domu? Może przyślecie zdjęcia (oczywiście do wychowawców). Chętnie obejrzymy.

Galeria naszych zwierzaków 🙂

 

Konkurs Matematyczny KANGUR – ważne!

W związku z ogólną sytuacją – szkoły zamknięte – konkurs Kangur 2020, który miał odbyć się 19 marca, był już dwukrotnie przekładany.

W obecnej chwili Komitet Organizacyjny Konkursu doszedł do wniosku, że nie sposób dalej przekładać zawodów i postanowił przeprowadzić je za pośrednictwem Internetu na platformie: dzwonek.pl w zakładce KONKURSY.

Zostały na niej stworzone konta wszystkich szkół  biorących udział w konkursie oraz konta dla wszystkich uczestników.

W związku z tym, iż konkurs ma być przeprowadzony w sposób zdalny, odbędzie się też konkurs próbny (aby umożliwić przećwiczenie nowej formuły konkursu). Konkurs odbywa się dla następujących kategorii:

W poniższej tabelce uczestnicy konkursu sprawdzą sobie, kiedy odbędzie się konkurs próbny i właściwy konkurs w ich kategorii:

 

Uczniowie klas 2 – kategoria ŻACZEK

Uczniowie klas 3 i 4 – kategoria MALUCH

Uczniowie klas 5 i 6 – kategoria BENIAMIN

Uczniowie klas 7 i 8 – kategoria KADET

Terminarz Konkursu w zależności od kategorii dla regionu krakowskiego

Terminarz Konkursu w zależności od kategorii:

Kategoria Konkurs próbny Konkurs Kangur 2020
Student 22.05.2020, godz. 14:30 28.05.2020 (czwartek), godz. 16:30
Junior 22.05.2020, godz. 16:30 29.05.2020 (piątek), godz. 16:30
Kadet 25.05.2020, godz. 14:15 02.06.2020 (wtorek), godz. 16:45
Beniamin 25.05.2020, godz. 17:15 03.06.2020 (środa), godz. 17:15
Maluch 26.05.2020, godz. 14:30 04.06.2020 (czwartek), godz. 17:00
Żaczek 26.05.2020, godz. 16:45 05.06.2020 (piątek), godz. 16:45

W bieżącej edycji KONKURS KANGUR zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl.

Konta uczniów, którzy wezmą udział w konkursie, zostały automatycznie utworzone na tej platformie i przypisane do wirtualnej szkoły, stworzonej na potrzeby konkursu.

PILNE:

 • Bardzo proszę uczniów, aby zapoznali się z treścią Instrukcji dla uczestnika konkursu (Kliknij tutaj, aby pobrać instrukcję.)
 • Loginy i hasła dotrą do Was najpóźniej do 19.05.2020 (nauczyciele matematyki drogą mailową)
 • Po zalogowaniu się, w profilu konta uzupełnijcie imię i nazwisko, co ułatwi później identyfikację Waszych wyników, a opiekunowi konkursu sprawdzenie, czy uczniom udało się zalogować na Platformę.
 • Termin logowania do 21.05.2020 godz.20.00.

Czas konkursu wydłużony do 90 minut.

Konkurs dla klas pierwszych

MISTRZ KALIGRAFII

Regulamin konkursu:

I. Organizatorem konkursu jest nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Magdalena Wojnicka

II. Cele konkursu:

-rozpowszechnianie wśród uczniów sztuki kaligrafii, czyli sztuki pięknego pisania,
– rozbudzanie umiejętności kształtnego, starannego i estetycznego pisania,
– rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,
– kształtowanie charakteru – wyrabianie cierpliwości, dokładności i spokoju
– odkrywanie oraz rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów.

III.  Konkurs skierowany jest dla uczniów klas pierwszych z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzesku.

IV. Zasady uczestnictwa

W dniu 3.06.2020 r. (środa) o godzinie 17.00  na dysku google klasy 1a i 1b  pod nazwą Konkurs Kaligraficzny zostanie zamieszczony tekst wiersza, który uczestnicy konkursu maja za zadanie przepisać na kartkę w liniaturę.

Czas konkursu jest ograniczony. Opiekunowie przesyłają podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą dobrej jakości zdjęcia prac na numer telefonu 661 259 520 do dodziny18.00. Prace przesłane później nie będą brane pod uwagę. Jednocześnie wersję papierową należy przynieść do szkoły w dniach 4.06-5.06. estetycznie zapakowaną i podpisaną imieniem i nazwiskiem oraz klasą.

V. Kryteria oceny

Komisja Konkursowa  podczas oceny prac uwzględni:

– ogólne wrażenie estetyczne,
– czytelność, estetykę, ład,
– prawidłowe rozmieszczenie tekstu,
– poprawność ortograficzną i interpunkcyjną,
– właściwe łączenie liter,
– równomierne położenie liter.

Obowiązuje zakaz korzystania z korektorów. Uczniowie przepisują tekst używając zwykłego pióra atramentowego. Prace napisane piórem kulkowym, zmazywalnym(siła tarcia) nie będą brane pod uwagę.

IV, Ocena prac konkursowych

Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie Mistrza Kaligrafii dokona komisja powołana przez organizatora. Rozstrzygnięcie konkursu będzie ogłoszone na stronie naszej szkoły, natomiast wręczenie dyplomów i nagród nastąpi w najbliższym czasie po powrocie do szkoły.

Polecany

Szanowni Rodzice

Od 25 maja 2020r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej. Będzie można również korzystać z biblioteki szkolnej. Od 1 czerwca br., wprowadzone zostaną konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne dla uczniów klas V i VII.

W szkole nadal prowadzone jest nauczanie w sposób zdalny z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

W związku z ryzykiem wystąpienia COVID–19 zarówno u uczniów, ich rodzin oraz pracowników szkoły wprowadzone zostały Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzesku. Wszystkich pracowników, uczniów, rodziców uczniów obowiązują dotychczasowe regulaminy oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa organizacji pracy. Wszystkich uczniów, rodziców uczniów korzystających z zajęć lub konsultacji w szkole w okresie pandemii oraz pracowników szkoły zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania procedur w zakresie ich dotyczącym.

Zasady zgłaszania dzieci do szkoły zawarte są w procedurach.

Oświadczenie proszę przesłać na adres e-mail: szkola1.brzesko@brzesko.pl do piątku każdego tygodnia do godziny 12.00 (z wyłączeniem piątku 22 maja 2020r.).
Rodzic /opiekun prawny jest zobowiązany dostarczyć  oryginał oświadczenia  w dniu przyprowadzenia dziecka do szkoły.

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa PSP1 w Brzesku

Oświadczenie rodzica (plik do pobrania)

🙂 SELFIE Z MAMĄ  🙂

Z racji zbliżającego się Dnia Matki, proponujemy naszym uczniom udział w akcji- zrób sobie selfie z ukochaną Mamą. Wszystkie zdjęcia opublikujemy na Facebooku i stronie internetowej naszej szkoły.

Selfie prosimy wysyłać na adres englishszkola1@wp.pl

Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność, nie szczędzi ofiar, płacze,
a przebacza, odepchnięta wraca – to miłość macierzyńska. 
(J. I Kraszewski)

Szkolny Konkurs Piosenki

Szkolny Konkurs Piosenki  „Śpiewajmy dla Jana Pawła II z okazji 100 rocznicy urodzin” adresowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły. Piosenka powinna być związana z życiem i pontyfikatem Jana Pawła II. Można zaśpiewać ją solo lub w zespole np. rodzinnie lub z koleżanką, kolegą. Wysyłając nagranie audio proszę dołączyć zdjęcie wykonawców, przy pliku video nie trzeba dołączać zdjęć. Najlepsze wykonania  zostaną nagrodzone . Termin wysyłania nagrań upływa 25 maja. Zgłoszenia przyjmuje p. Iwona Mikołajek. Na dysku google w folderze materiały dla uczniów znajdują się pliki z piosenkami i podkładami muzycznymi oraz tekstami z których można skorzystać, a także karta zgłoszenia. Włączmy się w tę akcję, uczcijmy naszego wspaniałego Rodaka i zaśpiewajmy dla Jana Pawła II sami lub z naszymi bliskimi czy przyjaciółmi.

formularz zgłoszenia

Misiowy Wolontariat – moduł 2

Przez cały rok szkolny 2019/2020 „Mądre Sówki” – czyli nasze dzielne przedszkolaki realizowały Moduł 2 projektu „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”.
Misiowy Wolontariat stał się dla najmłodszych uczniów doskonałym sposobem na naukę pomagania innym oraz uwrażliwienia na otaczający nas świat. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest bezinteresowna pomoc zwłaszcza w tym trudnym czasie, jakiego teraz doświadczamy.
Mały Miś poprzez bajki i wierszyki zachęcał do działania dzieci, które wspomagane przez swoich Rodziców włączały się w inicjatywy proponowane przez szkołę a także o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. Zerówkowicze brali również przykład ze starszych kolegów, którzy tradycyjnie działają w Szkolnym Kole Wolontariuszy.

W ciągu roku były prowadzone różnorodne działania na rzecz potrzebujących, w których aktywnie uczestniczyliśmy:

 • Zbieraliśmy zakrętki plastikowe przeznaczone na rehabilitację Basi – w ramach akcji Pomóżmy Basi – cały rok
 • Wzięliśmy udział w spotkaniu z Maltańską Służbą Medyczną – Wrzesień 2019
 • Wzięliśmy udział w konkursie Odblaskowa Szkoła Październik  2019
 • Świętowaliśmy Światowy Dzień ZwierzątPaździernik 2019
 • Zbieraliśmy znicze oraz zapaliliśmy je na Grobie Nieznanego Żołnierza z okazji
  rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości – Październik 2019/ listopad 2019
 • Z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości przygotowaliśmy flagi, kotyliony i inne akcesoria
 • Usypywaliśmy Góra Grosza 2019 – Listopad 2019r.
 • Obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia – Listopad 2019r.
 • Zorganizowaliśmy Misiowe WarsztatyListopad 2019r
 • Świętowaliśmy Dzień Życzliwości i Pozdrowień – Listopad 2019r.
 • Zbieraliśmy karmę, miski, kocyki dla psów i kotów w schroniskach w ramach
  Akcji „Pełna Miska dla Schroniska” – Grudzień 2019r. – Styczeń 2020r.
 • Przyłączyliśmy się do w akcji Podziękowania dla Medyków, Pielęgniarek, Strażaków, Policjantów
 • Wzięliśmy udział w „Akcji Żonkile” – Kwiecień 2020
 • Obchodziliśmy Dzień Flagi – Maj 2020

 Uśmiech drugiego człowieka i satysfakcja z dobrze wykonanego zadania to najcenniejsza nagroda dla wolontariusza

Dziękujemy wszystkim za wspieranie naszych działań 🙂