Koleżanki i koledzy!

Zapraszamy do udziału w konkursie na projekt odblasku pt. „Odblaskowo czyli bezpiecznie  i kolorowo”

Regulamin konkursu na projekt odblasku pt. „Odblaskowo czyli  bezpiecznie  i kolorowo”

I. Cele konkursu:

 • kształtowanie  właściwych nawyków niezbędnych do bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym
 • kształtowanie postaw społecznych ; pomocy i odpowiedzialności za zdrowie i życie własne i innych
 • rozbudzanie wyobraźni plastycznej, ekspresji  i kreatywności uczniów

II. Wymagania konkursowe;

 • Format A3, technika dowolna
 • Wymiary prac przestrzennych nie większe od formatu A3
 • Imię i nazwisko oraz klasa wykonawcy pracy plastycznej

III. Kryteria oceny:

 • Praca plastyczna musi odzwierciedlać temat i cele konkursu czyli musi być projektem odblasku.
 • Oceniana będzie pomysłowość oraz estetyka prac.
 • Przy wykonaniu prac dopuszcza się pomoc osób dorosłych w przypadku klas 0, I –III.
 • Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę.
 • Organizatorzy nie zwracają przekazanych na konkurs prac.
 • Komisja spośród prac biorących udział w konkursie i spełniających kryteria wyłoni najpiękniejsze projekty  w kategoriach:

1.Oddział 0, klasy I-III
2.Klasy IV-V
3.Klasy VI-VIII

 • Prace należy złożyć  do: 15.10.2022 do wychowawców klas
 • Ogłoszenie wyników konkursu: 18.10.2022
 • Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski.

Uwaga konkurs “MAGICZNE NASIONKO”

We wrześniu rozpoczęliśmy nowy rok szkolny – 2022/2023. Październik to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.

Jak połączyć czytelnictwo i początek roku szkolnego?
Konkursem “MAGICZNE NASIONKO”.
Gdy zasiejesz nasionko czytelnictwa, co z niego wyrośnie?

Mądrość? Fantazja? Ciekawość świata?
 Emocje? Wyobraźnia?

No właśnie … uruchom swoją wyobraźnię i zasadź magiczne nasionko.
Nazwij to, co z niego wyrośnie. Podpisz.
Ale wcześniej zrób dla niego ekologiczną doniczkę.

Wykorzystaj materiały ekologiczne i z recyklingu (karton po soku, butelkę po napoju, ceramiczną doniczkę, puszkę, słoik) i ozdób ją naturalnymi elementami (papier, drewno, kamyki, sznurki naturalne, mech, tkaniny, woreczek uszyty z tkaniny). Możesz ją też wypleść z trawy, wikliny papierowej, ze sznurka.

Na prace konkursowe uczniów klas IV-VIII czekamy do  07. 10. 2022 r.  Doniczki z roślinkami należy przynieść do biblioteki. Dla najciekawszych pomysłów przewidziano nagrody.

Siejcie magiczne nasionka. Będziemy obserwować, jak rosną.

Zapraszamy 🙂

10 września to Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

Dzień Pierwszej Pomocy ustanowiono  w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża. Święto  ma na celu uświadomienie wszystkim wokół, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, a także promowanie akcji edukacyjnych wśród obywateli, wykształcenie  właściwych postaw i naukę zasad postępowania w razie wypadków. Pierwsza pomoc okazuje się niezbędna  zawsze i wszędzie, również w zwykłym, codziennym życiu. Tym bardziej, że zgodnie z polskim prawem udzielenie pomocy w nagłych wypadkach jest obowiązkiem.

Przygotowane w szkole gazetki, instrukcje i zasady udzielania pierwszej pomocy przypominają nam o tym ważnym święcie i uczą jak  efektywnie pomagać.

Koleżanki i koledzy!

Zapraszamy do udziału w XII edycji konkursu dla szkół podstawowych „Odblaskowa Szkoła”. Konkursu promuje ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe i zachęca do  korzystania z nich przez dzieci i młodzież. Regulamin konkursu przewiduje szereg zadań mających zwiększyć bezpieczeństwo uczniów w drodze do i ze szkoły.

Zapraszamy do udziału w zadaniach konkursowych!

Zakrętki dla Basi

Dołącz  do naszej akcji i zbieraj czyste zakrętki plastikowe.

Pieniądze z zebranych zakrętek przeznaczone będą na leczenie i rehabilitację Basi, którą wspieramy od dawna. Zakrętki zbieramy od września 2022 do czerwca 2023 r.

Prosimy przynosić je do wychowawców lub pani woźnej.

Szkolne Koło Wolontariuszy

Nowy rok szkolny rozpoczęty…

1 września uroczystą akademią uczniowie klas 2 rozpoczęli Nowy Rok Szkolny. Na inauguracji obecni byli nauczyciele, Dyrekcja, rodzice, uczniowie, Burmistrz Brzeska, pani Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz nowi uczniowie, którzy po raz pierwszy przekroczyli mury naszej szkoły. Życzymy wszystkim roku pełnego wrażeń, bogatego w nowe doświadczenia i samych sukcesów!

Pamiętamy…

O tragicznej historii naszej Ojczyzny  i  ofiarach II wojny światowej. Walczących żołnierzach, bestialsko mordowanych w obozach koncentracyjnych, poległych powstańcach i ludności cywilnej – ofiarach wojennego dramatu. Cześć ich pamięci!