REKRUTACJA

ZASADY REKRUTACJI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W BRZESKU
NA ROK SZKOLNY 2018/2019ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY/ZEROWY

 


Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji określa:
Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Brzeska z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych działających na terenie Gminy Brzesko


 Do oddziału przedszkolnego/zerowego przyjmowane są dzieci urodzone w 2012 roku (sześcioletnie) na podstawie postępowania rekrutacyjnego.

Rodzice tych dzieci wypełniają
wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego/zerowego
wniosek (plik do pobrania)

Termin składania wniosków: 01.03.2018r. – 16.03.2018.

Wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły osobiście lub pocztą na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku, ul. Głowackiego 57, 32-800 Brzesko.

 


 KLASA PIERWSZA 


zasady rekrutacji

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO  KLASY PIERWSZEJ (plik do pobrania)


 

KLASY OD 2 DO 8 


wniosek (plik do pobrania)