REKRUTACJA

ZASADY REKRUTACJI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W BRZESKU
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 


ZERÓWKA

wniosek

POZOSTAŁE KLASY

wniosek

KLASY 1 i 2

wniosek