Magia zimy w literaturze

Z przyjemnością ogłaszamy wyniki szkolnego konkursu plastycznego Magia zimy w literaturze. Uczniowie, którzy wzięli w nim udział, wykonali pracę plastyczną w dowolnej technice z możliwością zastosowania różnych materiałów. Tematyka Konkursu związana była z zimą i świętami Bożego Narodzenia. 

Konkurs miał na celu:
– promowanie czytelnictwa;
– rozwijanie wrażliwości estetycznej;
– stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnej twórczości plastycznej.

Prace oceniane były zgodnie z następującymi kryteriami:
– przestrzeganie form konkursu zawartych w regulaminie
– oryginalność;
– pomysłowość;
– różnorodność plastycznych środków wyrazu, która wynika z łączenia różnych technik;
– estetyka wykonania.

Komisja konkursowa dokonała oceny prac zgłoszonych do konkursu i wyłoniła Laureatów : 

I miejsce: Jakub Reszczyński kl. 5a
II miejsce ex aequo: Alicja Wywiał kl. b, Zuzanna Zawierucha kl. 1c
III miejsce: Hanna Czernecka kl. 2a

Wyróżnienia:
Anna Ropek kl. 5a
Liliana Zając kl. 1c

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu,
a autorom nagrodzonych prac serdecznie gratulujemy!!!

Regulamin konkursu plastycznego „Bezpieczni w ruchu drogowym”

I. ADRESACI KONKURSU

Konkurs przewidziany jest dla:

 • dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas I , II, III
 • uczniów klas IV, V i VII

II.CELE KONKURSU

 • popularyzowanie wśród dzieci znajomości przepisów o ruchu drogowym
 • kształtowanie  właściwych nawyków niezbędnych do bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym
 • kształtowanie postaw społecznych ; pomocy i odpowiedzialności za zdrowie i życie własne oraz innych kształtowanie umiejętności przewidywania skutków lekceważenia zasad, przepisów
 • wdrażanie do poprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia

III. WYMAGANIA KONKURSOWE

 • Format A3, technika dowolna
 • Imię i nazwisko oraz klasa wykonawcy pracy plastycznej

IV. KRYTERIA OCENY:

 • Praca plastyczna musi odzwierciedlać temat i cele konkursu
 • Oceniana będzie pomysłowość oraz estetyka prac
 • Przy wykonaniu prac dopuszcza się pomoc osób dorosłych
 • Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę
 • Organizatorzy nie zwracają przekazanych na konkurs prac
 • Komisja spośród prac biorących udział w konkursie i spełniających kryteria wyłoni 5 zwycięskich prac

V. Prace należy złożyć  do: 14.10.2021 do:  wychowawców klas (klasy młodsze) lub nauczyciela plastyki (klasy IV,V ,VII)

Ogłoszenie wyników konkursu: 25.10.2021