Akcja ZNICZ

„Ojczyzna to  trzy wielkie rzeczy wspólne: wspólna mowa ,
wspólna ziemia i wspólna pamięć”

Akcja znicz czyli zbiórka zniczy na stałe wpisała się w kalendarz świąt i uroczystości w naszej szkole. Jest dowodem naszej pamięci o tych, którzy swoje życie oddali za to abyśmy w pokoju mogli się uczyć, pracować i żyć. Dlatego zapraszamy wszystkich uczniów do zbiórki zniczy , które zapalimy  na grobach żołnierzy poległych w walce o wolność i niepodległość. Znicze należy przynosić do wychowawców lub  pani pedagog do dnia 29.10.2021r.

Zapraszamy do udziału w AKCJI ZNICZ

„Sens życia i wiara w człowieka nie bierze się z pustki, lecz
z pielęgnowania tradycji i ocalenia pamięci zbiorowej,
która stanowi o przyszłości i wielkości narodu”. (Jerzy Waldorff)

Pamiętamy o tych, którzy swoje życie oddali za to abyśmy w pokoju mogli się uczyć, pracować i żyć. Dlatego zapraszamy wszystkich uczniów do zbiórki zniczy, które zapalimy  na grobach żołnierzy poległych w walce o wolność i niepodległość. Znicze należy przynosić do pani pedagog do dnia 30.10.2020

AKCJA ZNICZ

„Sens życia i wiara w człowieka nie bierze się z pustki, lecz
z pielęgnowania tradycji i ocalenia pamięci zbiorowej,
która stanowi o przyszłości i wielkości narodu”.(Jerzy Waldorff)

Pamiętamy o tych, którzy swoje życie oddali za to abyśmy w pokoju mogli się uczyć, pracować i żyć. Dlatego zapraszamy wszystkich uczniów do zbiórki zniczy , które zapalimy  na grobach żołnierzy poległych w walce o wolność i niepodległość.

Znicze należy przynosić do pani pedagog do dnia 30.10.2018r

Akcja “Znicz”

Smutek to jest mrok po zmarłych tu,
ale dla nich są wysokie, jasne światy.
Zapal świeczkę.
Westchnij.
Pacierz zmów.
Odejdź pełen jasności skrzydlatej. Joanna Kulmowa “W Zaduszki” [fragm.]

 Zapaliliśmy świeczki zebrane podczas akcji „Znicz” na grobach poległych w obronie Ojczyzny. ”Ciszą cmentarną ukołysani” westchnęliśmy nad tragicznymi losami naszych rodaków, nad dramatem ich życia, często bardzo młodego, przerwanego wichrami historii. I szeptaliśmy „Wieczne odpoczywanie…”. Odeszliśmy przekonani, że  nigdy nie zapomnimy.

zdjęcia

AKCJA ZNICZ

„Ojczyzna to ziemia i groby.
Narody, tracąc pamięć, tracą życie.”

Pamiętamy o tych, którzy swoje życie oddali za to ,abyśmy w pokoju mogli żyć, uczyć się i pracować Dlatego zapraszamy wszystkich uczniów do zbiorki zniczy, które zapalimy  na grobach żołnierzy poległych w walce o wolność i niepodległość Ojczyzny .

Znicze należy przynosić do pani pedagog do dnia 30.10.2017r