Doradztwo zawodowe

ludzik21 października 2015r. klasy III uczestniczyły w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego „Jak wybrać zawód” prowadzonych przez panią Dorotę Bieniek-Przepiórkę – doradcę zawodowego z Młodzieżowego Centrum Kariery w Brzesku oraz panią Agnieszkę Triszewską-Imioło z Punktu Pośrednictwa Pracy.

Dzięki warsztatom uczniowie poszerzyli swoje umiejętności w zakresie planowania własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej, poszerzyli swoją wiedzę na temat predyspozycji i lokalnego rynku pracy. Poznanie pełniejszego i spójnego obrazu własnej osoby, własnego potencjału pomogło uczniom wyrażać swoje oczekiwania związane z przyszłą pracą. Zajęcia były prowadzone w formie warsztatów z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Uczniowie byli aktywni, z zaangażowaniem wykonywali ćwiczenia.

Dziękujemy Paniom za tak interesujące zajęcia.

doradztwo