Współpraca z Grecją

Uczniowie klasy językowej (1a) nawiązali współpracę z rówieśnikami ze szkoły w Atenach (Grecja).

1Przez cały rok będą pisać maile i wykonywać różne prace w ramach międzynarodowego projektu internetowego „Bild der Anderen” czyli „Mój obraz innych”.

Inicjatywa ogłoszenia tego międzynarodowego projektu zrodziła się w Danii w roku 1989 w ramach European Schools Project (ESP). Obecnie jest on koordynowany przez Instytut Goethego w Krakowie i zrzesza miłośników języka niemieckiego z całego świata. Uczniowie naszej szkoły mieli już okazję poznać młodzież z Rosji, Chorwacji, Włoch, Francji, Norwegii, Brazylii oraz Danii. Teraz przyszła kolej na Greków.

2Projekt ma na celu uświadomienie uczniom możliwości prowadzenia korespondencji o zasięgu międzynarodowym w języku obcym innym niż angielski. Mamy nadzieję, iż systematyczna wymiana informacji drogą e-mailową pobudzi uczniów do twórczego myślenia i przyjmowania postaw kreatywnych w prezentowaniu samych siebie i swojej kultury. Uczestnicy zyskują możliwość poznania kultury innych narodów oraz praktycznego wykorzystania technologii informacyjnej, doskonalą również język obcy, wychodząc poza ramy nauczania lekcyjnego.

Jednocześnie, w drodze uczenia się przez całe życie, projekt kształtuje postawy otwartości młodych ludzi na świat.
Same plusy!!! Jak zwykle na niemieckim 🙂

3