Higiena zdowia psychicznego

logoZdrowie psychiczne oraz konieczność i sposoby dbania o nie były tematem warsztatów dla uczniów klas 1 prowadzonych przez panią psycholog Annę Pawlik z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Brzesku.
Zajęcia rozpoczęły się ustaleniem hierarchii wartości. Zdrowie znajdowało się wysoko na drabinie hierarchii wartości sporządzonej przez uczniów. Pani psycholog podkreślała, że człowiek jest całością i to co ma wpływ na nasze zdrowie fizyczne, wpływa również na zdrowie psychiczne.
Co więc wpływa na nasze zdrowie? Uczestnicy warsztatów ustalili, że są to: jedzenie, odpoczynek, hobby, przyjaźnie, sen, optymizm, umiejętność radzenia sobie ze stresem. Uczniowie pracowali nad sposobami radzenia sobie w sytuacjach trudnych i mieli bardzo różnorodne pomysły dotyczące tej kwestii. Pani psycholog wyjaśniła, że oprócz tych dobrych i właściwych istnieją również sposoby szkodliwe i destrukcyjne z punktu widzenia zdrowia fizycznego i psychicznego.

Dziękujemy pani psycholog za ciekawe zajęcia, które uświadomiły naszym uczniom jak ważna jest higiena zdrowia psychicznego, jak o nie dbać i potwierdziły prawdziwość stwierdzenia,  że „w zdrowym ciele, zdrowy duch”.