Pomagajmy innym

Samorząd Uczniowski przygotował paczkę z artykułami papierniczymi dla potrzebujących kolegów.

3