Internetowe dylematy – warsztaty

IMG_4539Uczniowie klas II wzięli udział w zajęciach warsztatowych „Internetowe dylematy” dotyczących profilaktyki cyberprzemocy i cyberprzestępczości. Prowadzący zajęcia omówił następujące zagadnienia:
• Informacje ogólne na temat Internetu, rys historyczny powstawania sieci
• Niebezpieczne programy
• Omówienie przestępstw popełnianych w sieci i konsekwencji, jakie przewidują przepisy
(m.in. nielegalny podsłuch, fałszerstwo komputerowe, spam, niszczenie dokumentów, obrażanie uczuć religijnych, szerzenie nienawiści na tle rasowym i etnicznym, przestępczość związana z pornografią w sieci, znieważenie, pomówienie, groźba karalna)
• Ochrona praw autorskich- ściąganie nielegalnej muzyki, filmów, wyjaśnienie pojęć plagiat.
• Zasady bezpiecznego korzystania z sieci
• Netoholizm czyli uzależnienie od Internetu (fazy uzależnienia, skutki psychologiczne, fizjologiczne i fizyczne, społeczne, przeciwdziałanie).

Warsztaty prowadzone były w sposób i formie dostosowanej do możliwości percepcyjnej młodzieży. Całość wspomagana była prezentacją multimedialną. Mamy nadzieję, że zajęcia ugruntowały wiedzę młodzieży i umiejętność konstruktywnego radzenia sobie z przemocą internetową, dostarczyły nowych informacji oraz promowały zdrowy styl życia.

zdjęcia