ŻYCIE CODZIENNE W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

handel ulicznyTo temat warsztatów dla uczniów klas 1 i 2 przygotowujących do realizacji projektu „Ocalić od zapomnienia ludzi, miejsca, wydarzenia z okresu II wojny światowej”
Prowadzący zajęcia rozpoczął spotkania od skojarzeń związanych z wojną. Uczniowie aktywnie pracowali i wymieniali szereg pojęć mających związek z wojną. Ale wojna to nie tylko walka, pobyt w gettach, obozach.
Wojna to również życie codzienne, a więc:
– Uczęszczanie do szkoły podstawowej nastawionej na „płytkość” i nauczanie podstawowych umiejętności .Wyjątek stanowiły tajne komplety organizowane w wielu miastach Polski
– Rozrywki np. kino i teatr podporządkowane niemieckiej propagandzie z „marnymi” filmami i sztukami.
– Słuchano radia, które było nielegalne
– Modnie się ubierano, dbano o wygląd / w miarę możliwości oczywiście/
– Czytano gazety ocenzurowane przez okupanta
– Czytano książki wydawane nieoficjalnie i krążące wśród ludzi nielegalnie
Wspomnieć należy również o małym sabotażu , który był elementem życia codziennego w okupowanej Polsce.
Dziękujemy pani Paulinie Ożegalskiej – Piekarz z Samarytańskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz p.M. Piekarzowi za organizację i przeprowadzenie warsztatów.