BohaterON – włącz historię!

BohaterON w Twojej Szkole to część ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej BohaterON – włącz historię!

Kampania ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, edukację społeczeństwa, a także promocję patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku.

W latach ubiegłych wysyłaliśmy kartki do Powstańców Warszawskich, jak inni Polacy z kraju i zagranicy. Tegoroczna edycja ma nieco inną formę – szkoła, klasa lub grupa uczniów  przygotowuje wspólną kartkę, list, plakat, pamiętnik bądź „inną” pamiątkę z życzeniami

Wzięliśmy udział w poprzednich edycjach akcji, to i teraz nie może nas zabraknąć.

Zapraszamy wszystkie klasy wraz z wychowawcami do włączenia się w akcję

Regulamin akcji znajduje się na stronie: www.bohateron.pl