Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

OTRZYMALIŚMY WSPARCIE FINANSOWE W RAMACH
„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020

Priorytet 3: rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci  i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

Cel główny:

Uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

 Cele szczegółowe: 

  1. Zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek;
  2. Wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych;
  3. Rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i bibliotekami pedagogicznymi.

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety

ankieta