16 listopada to Dzień Tolerancji

W 1995 roku  z inicjatywy UNESCO ustanowiono  Dzień Tolerancji, który  ma na celu promowanie  szacunku, akceptacji  i uznania  różnorodności  kultur na świecie oraz jest odpowiedzią na pogłębiające się zjawiska przemocy i nacjonalizmu .

 

Stanisław Sojka tak śpiewa o tolerancji:

 Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie?
Budować ściany wokół siebie – marna sztuka
Wrażliwe słowo, czuły dotyk wystarczą
Czasami tylko tego pragnę, tego szukam

Na miły Bóg,
Życie nie tylko po to jest, by brać
Życie nie po to, by bezczynnie trwać
I aby żyć siebie samego trzeba dać

Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka
A przecież każdy włos jak nasze lata policzony
Kto jest bez winy niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci
Daleko raj, gdy na człowieka się zamykam         (Sojka „Tolerancja”)

Samorząd Uczniowski