Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka.

Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

Polska może poszczycić się bogatą tradycją związaną z promowaniem praw dziecka, począwszy od postaci Janusza Korczaka, cenionego na świecie działacza na rzecz godnego traktowania dzieci, po Ludwika Rajchmana, pomysłodawcę stworzenia międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci – UNICEF.

Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni,
Którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los odmienić,
Stworzyli dla Was mądre prawa…
(Marcin Brykczyński – O prawach dziecka)

Uczniowie klas 6a i 8a przygotowali  konkursowe prace plastyczne  przedstawiające wybrane prawo dziecka. Obejrzyjcie! Rozstrzygniecie konkursu niebawem 🙂

Samorząd Uczniowski i nauczyciel historii

Więcej na temat praw dziecka, list Korczaka do rodziców, quiz i kolorowanki  w folderze pedagoga.

Prace konkursowe