Zajęcia warsztatowe w oddziale „0”

Z okazji Międzynarodowego  Dnia Praw Dziecka dzieci z oddziału „0” uczestniczyły w zajęciach warsztatowych n/t  Praw Dzieci i ich obowiązków.  Temat był  ściśle  powiązany  z tegorocznymi  projektami, czyli „Piękna Nasza Polska cała” oraz  ” Magiczna Moc Bajek”. Dzieci poznawały i utrwalały swoje prawa i obowiązki poprzez literaturę dziecięcą, poszerzały swoją wiedzę w oparciu o Konwencję o Prawach Dziecka i wiersz M. Bryczyńskiego pt.: ” Prawa Dziecka”, tworzyły wspólny  plakat z cyklu ” Mały Patriota – Wielki Człowiek”. Nie zabrakło również zabaw ruchowych i piosenek. Pod koniec dzieci dowiedziały  się jak ludzie na świecie niosą  pomoc  dzieciom najbardziej potrzebującym na przykładzie organizacji humanitarnej UNICEF (stąd też dzisiejszy ubiór dzieci w odcieniach koloru niebieskiego) . Uwieńczeniem  zajęć było wspólne  zdjęcie.

zdjęcia