Koleżanki i koledzy!

Rada Samorządu Uczniowskiego proponuje aby dzień 08.03.2021r (poniedziałek) był DNIEM KRAWATA LUB MUCHY.

Wszyscy ci, którzy  w tym dniu będą mieć krawat lub muchę  mogą liczyć na pozytywne uwagi z zachowania. Zapraszamy do wspólnej zabawy!