5 – grudnia MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA ❤️

Praca, którą wykonuje się za darmo, z potrzeby serca, jest bezcenna. W celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie z inicjatywy ONZ obchodzony jest od 1986 roku Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Początkowo słowo wolontariusz oznaczało osobę, która poświęca się służbie wojskowej. Potem w XVIII i XIX wieku zaczęły pojawiać się pierwsze organizacje charytatywne.

Nie oznacza to, że ludzie wcześniej sobie nie pomagali. Jednak dopiero w XX wieku wolontariat nabrał bardziej złożonego i zjednoczonego wymiaru. Dziś miliony ludzi dobrej woli czynnie uczestniczą w działaniach humanitarnych, pokojowych i charytatywnych prowadzonych przez wiele organizacji. W Polsce wolontariat jest mniej powszechny niż na Zachodzie, jednak od lat 90 sytuacja ulega wyraźnej poprawie. Dziś na terenie kraju istnieje sieć Centrów Wolontariatów, które pośredniczą między osobami szukającymi pomocy i gotowymi ją ofiarować. Szacuje się, że obecnie ok. 18% Polaków jest lub bywa wolontariuszami, czyli blisko 6 mln osób.

Wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz innych osób, organizacji, instytucji działających dla społeczeństwa.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, wszystkim naszym Wolontariuszom serdecznie dziękujemy za bezinteresowną działalność ❤️oraz życzymy dużo zdrowia, szczęścia i radości w życiu, którą tak chętnie dzielicie się z innymi. Niech wolontariat będzie źródłem Waszej wewnętrznej satysfakcji, a wdzięczność i uśmiech tych, którym poświęcacie swój czas, niech motywuje Was do dalszego działania.❤️

Za dobre serce, gotowość, oddanie, chęci i wolę służenia innym w każdej sytuacji, bez względu na okoliczności wszystkim Wolontariuszom z naszej szkoły dziękujemy za pracę i ofiarność oraz życzymy pomyślności i wytrwałości.❤️❤️❤️🥰